Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2013
Dispoziție ședinţă ordinară în data de 31.10.2013
Publicat: 6 februarie 2015, 00:08
DISPOZIŢIA NR. 5504

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În temeiul art.39 alin. 1 şi art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 31.10.2013, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

Puncte pe ordinea de zi:

24. Modificari aduse punctului 24 de pe ordinea de zi

54. Modificari aduse punctului 54 de pe ordinea de zi

 

Puncte pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2013.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a creditelor externe şi interne, la data de 30.09.2013.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe nerambursabile, la data de 30.09.2013.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 9 luni ale anului 2013.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului creditelor externe şi interne, pe anul 2013.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de fonduri externe nerambursabile, pe anul 2013.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2013.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2013.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş”, pe anul 2013.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2013.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2013.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2013.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Poliţia Locală a Municipiului Craiova, pe anul 2013.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Craiova, pe anul 2013.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2013.

16. Proiect de hotarâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a susţine şi a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, ordinea de zi.

17. Proiect de hotarâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova – dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi, în Adunarea Generală a S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 15.11.2013.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 2013 – 2014.

19. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru încălzirea locuinţei, energie termică furnizată în sistem centralizat, pentru perioada sezonului rece, respectiv 01.11.2013-31.03.2014.

20. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna noiembrie 2013.

21. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2013.

22. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric “Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2013.

23. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului Liric “Elena Teodorini” Craiova, pentru anul 2013.

24. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2013.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2014.

26. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management la Casa de Cultura „Traian Demetrescu” Craiova.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în vederea administrării în comun a Centrului Multifuncţional Craiova.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi comunele arondate municipiului Craiova, prin consiliile locale, în vederea prestării serviciilor de eliberare a cărţilor de identitate pentru locuitorii acestor comune.

29. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei construită prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, strada Potelu, nr.176, bl.R12, sc.1, ap.8.

30. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe destinată familiilor evacuate/în curs de evacuare, situată în municipiul Craiova, str. Calea Severinului, bl.BO3, sc.1, ap.10.

31. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe situată în municipiul Craiova, cartier Valea Roşie, str. Henri Coandă, bl.48, sc.1, ap.38.

32. Proiect de hotarâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.121220/2008 şi nr.121293/2008.

33. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul privat al municipiului Craiova.

34. Proiect de hotarâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind obiectivul de investiţii „Construire de locuinţe, destinate cumpărării”.

35. Proiect de hotărâre privind închirierea fără licitaţie publică, către Asociaţia „Dincolo de Autism”, a spaţiului aparţinând domeniului privat al municipiul Craiova, situat în cart.Lăpuş, bl.T7, parter.

36. Proiect de hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova.

37. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de concesiune având ca obiect spaţii cu destinaţia cabinete medicale şi activităţi conexe actului medical, situate în municipiul Craiova, Policlinica Stomatologică nr.4, cart.Craioviţa Nouă, b-dul Oltenia, nr.41.

38. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. COREAL S.A. a terenului care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, aferent Restaurantului „Castelul Fermecat”, situat în Parcul „Nicolae Romanescu”.

39. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. COREAL S.A. a terenului care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, aferent Restaurantului „Ciobănaşul”, situat în Parcul „Nicolae Romanescu”.

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului ce are ca obiect terenurile situate în municipiul Craiova, str.dr.Victor Papillian, nr.28A, respectiv nr.28 B.

41. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.37880/2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Pătruţoiu Maria Livia.

42. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34791/2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Lacusta Damaianthy.

43. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, a unor bunuri-mijloace fixe, concesionate către S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării.

44. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, a unor bunuri-mijloace fixe, concesionate către S.C. Termo Craiova S.R.L., în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării.

45. Proiect de hotărâre privind preluarea unui bun din exploatarea S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., în proprietatea privată a municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

46. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Colegiului Tehnic de Arte şi Meserii „Constantin Brâncuşi” Craiova asupra unor bunuri situate în municipiul Craiova, str.Prelungirea Bechetului, nr.1A.

47. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Grădiniţa “Castelul Fermecat” Craiova, a unui teren care aparţine domeniului public al municipiului Craiova.

48. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.17.

49. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.30E.

50. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.34D.

51. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, str.Ecaterina Teodoroiu, nr.21.

52. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.34 F.

53. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, B-dul Ştirbei Vodă, nr.34 bis.

54. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru imobilele C1 şi C2, b-dul Ştirbei Vodă, nr.34 A.

55. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin negociere directă, a unui teren care aparţine domeniului privat al muncipiului Craiova, situat în str.Tufănele, nr.2, bl.317A.

56. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea terenului situat în municipiul Craiova, str. Aleea II Mierlei, nr.9.

57. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri care aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova.

58. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

59. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova.

60. Proiect de hotarâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Alimentare cu apă şi canalizare Aleea IV Brestei din municipiul Craiova”.

61. Proiect de hotarâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Schimbare sistem învelitoare la corp C1 Şcoala Gimnazială Traian”.

62. Proiect de hotarâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare sistem de încălzire pentru cămin, poartă+cabinet medical, pavilion administrativ şi sala de sport la Colegiul Naţional „Carol I”.

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova bloc 1, situat pe str.Grigore Plesoianu, nr.2”.

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova bloc 2, situat pe str.Grigore Plesoianu, nr.4”.

65. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova bloc 3, situat pe str.Grigore Plesoianu, nr.6”.

66. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova bloc 4, situat pe str.Grigore Plesoianu, nr.8”.

67. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova bloc N6, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.137C”.

68. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova bloc N7, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.137B”.

69. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova bloc N8, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.137A”.

70. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova bloc N9, situat pe Bvd Decebal, nr.104”.

71. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova bloc N21, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.145”.

72. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova bloc N22, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.151”.

73. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova bloc N23, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.153”.

74. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova bloc N24, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.159”.

75. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova bloc N25, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.161”.

76. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova bloc S1, situat pe Bvd Decebal, nr.100”.

77. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova bloc S2, situat pe Bvd Decebal, nr.98”.

78. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova bloc S3, situat pe Bvd Decebal, nr.96”.

79. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova bloc S4, situat pe str.Grigore Plesoianu, nr.14”.

80. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova bloc S5, situat pe str.Grigore Plesoianu, nr.12”.

81. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova bloc S6, situat pe str.Grigore Plesoianu, nr.10”.

82. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova bloc T6, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.137”.

83. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova bloc T10, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.147”.

84. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova bloc T13, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.157”.

85. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova bloc T14, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.163”.

86. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova bloc T15, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.165”.

87. Proiect de hotarâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de administrare a cimitirelor, propuse de operatorul Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.

88. Proiect de hotarâre privind aprobarea tarifelor utilizate în activitatea de apă şi de canalizare, propuse de S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A.

89. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.457/2013 referitoare la aprobarea atribuirii prin procedura licitaţie publică a contractului de delegare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în municipiul Craiova.

90. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.440/2013 referitoare la aprobarea atribuirii prin procedura licitaţie publică a contractului de delegare pentru activitatea de ecarisaj din municipiul Craiova.

91. Proiect de hotarâre privind aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj şi a activităţii de deratizare, dezinfecţie, dezinsecţie şi tratamente fitosanitare.

92. Întrebări şi interpelări.

 

 

 

 

                PRIMAR,                       SECRETAR,
    Lia – Olguţa VASILESCU    Nicoleta MIULESCU

 

Vizat de legalitate,

Cons. jr. Diana DĂRAC