Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2013
Dispoziție ședinţă ordinară în data de 28.11.2013
Publicat: 6 februarie 2015, 12:05
DISPOZIŢIA NR. 7108

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În temeiul art.39 alin. 1 şi art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 28.11.2013, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

Puncte peste ordinea de zi:

1. Proiect privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.339/2013 referitoare la transmiterea în folosinţă gratuită, către Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în Bld. Ştirbei Vodă, nr.34, în vederea executării obiectivului de investiţii „Modernizare Complex Sportiv Craiova”

2. Proiect privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu S.C. MOBSEB S.R.L., în vederea susţinerii evenimentelor ocazionate de desfăşurarea sărbătorilor de iarnă

2. Completare proiect privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu S.C. MOBSEB S.R.L., în vederea susţinerii evenimentelor ocazionate de desfăşurarea sărbătorilor de iarnă

3. Proiect privind aprobarea tarifelor pentru închirierea spaţiilor din incinta Centrului Multifuncţional Craiova-Pavilion Central

 

Puncte pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pe anul 2014.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2013.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2013.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2013.

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2013.

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş”, pe anul 2013.

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2013.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2013.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de administrare al dlui. Neagoe Claudiu Ştefan, administrator al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de administrare al dlui. Neaţu-Breciugă Mihail Adrian, administrator al S.C. Termo Craiova S.R.L.

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a concursului de proiecte de management pentru Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova.

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.15/2012 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în comisia de evaluare a administratorului de la S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.

14. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna decembrie 2013.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionarii serviciilor de consultanţă juridică, de asistenţă şi/sau de reprezentare, prin Cabinetul de Avocat Radu Marinescu, în vederea apărării intereselor municipiului Craiova, Primarului Municipiului Craiova şi Consiliului Local al Municipiului Craiova.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor sociale, precum şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii din fondul locativ de stat, în anul 2013-2014.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional.

18. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul privat al municipiului Craiova.

19. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin negociere directă, a trei terenuri care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, situate în str. Aleea I Bariera Vâlcii, nr.28A.

20. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin negociere directă, a unei părţi din imobilul care aparţine domeniului privat al muncipiului Craiova, situat în str.Bujorului, nr.2.

21. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a spaţiului situat în cadrul Policlinicii Stomatologice, nr.4 din municipiul Craiova, cartier Craioviţa Nouă, b-dul Oltenia, nr.41.

22. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova a unor bunuri, concesionate către S.C.Termo Craiova S.R.L., în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării.

23. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova.

24. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.619/2013 referitoare la însuşirea raportului de evaluare a imobilelor clădire C1 sală de sport şi clădire C2-centrală termică, situate în municipiul Craiova, bd. Ştirbei Vodă, nr.34 A.

26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.421/2011 referitoare la trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova a unui teren, situat în Piaţa Veche, precum şi vânzarea acestuia prin negociere directă, către S.C. Gulliver Com S.R.L.

27. Proiect de hotărâre privind preluarea unor bunuri din proprietatea privată a Arhiepiscopiei Craiova, în proprietatea publică a municipiului Craiova.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de curăţire şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, propuse de S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

29. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.467/2013 referitoare la aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii de ecarisaj din municipiul Craiova.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Craiova Nord – Zona Lacul Tanchiştilor”.

31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.139/2012 referitoare la componenţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Municipiului Craiova.

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investiţia “Realizare canalizare pluvială pe strada Toamnei”.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl. S1, situat pe str. C-tin Angelescu, nr.30”.

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl. S2, situat pe str. C-tin Angelescu, nr.28”.

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl. S3, situat pe str. C-tin Angelescu, nr.26”.

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl. S4, situat pe str. C-tin Angelescu, nr.24”.

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl. S5, situat pe str. C-tin Angelescu, nr.22”.

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.S6, situat pe str. Ion Cantacuzino, nr.20”.

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.S9, situat pe str. Ion Augustin, nr.21”.

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.S10, situat pe str. Ion Augustin, nr.23”.

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.S11, situat pe str. Ion Augustin, nr.25”.

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.S12, situat pe str. Ion Augustin, nr.27”.

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.S30, situat pe str. Ion Augustin, nr.2”.

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.S40, situat pe str.Dr C-tin Angelescu, nr18”.

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.S41, situat pe str.Dr C-tin Angelescu, nr.16”.

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.S43, situat pe str.Ion Augustin, nr.17”.

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.S44, situat pe str.Ion Augustin, nr.15”.

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.S45, situat pe str.Ion Augustin, nr.13”.

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.S46 ,situat pe str.Ion Augustin, nr.11”.

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.S47, situat pe str.Ion Augustin, nr.9”.

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.S48, situat pe str.Ion Augustin, nr.7”.

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.S50, situat pe str.Ion Augustin, nr.12”.

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.S51, situat pe str.Ion Augustin, nr.10”.

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.S52, situat pe str.Ion Augustin, nr.8”.

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.S53, situat pe str.Ion Augustin, nr.6”.

56. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.S55, situat pe str.Ion Augustin, nr.1”.

57. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.S56, situat pe str.Victor Gomoiu, nr.3”.

58. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.S57, situat pe str.Victor Gomoiu, nr.11”.

59. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.S61, situat pe str.Dr C-tin Angelescu, nr.4”.

60. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.U1, situat pe bvd Dacia, nr.97”.

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.U2, situat pe bvd Dacia, nr.95”.

62. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.U3, situat pe bvd Dacia, nr.93”.

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.U4, situat pe bvd Dacia, nr.91”.

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.U5, situat pe bvd Dacia, nr.89”.

65. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.U6, situat pe bvd Dacia, nr.87”.

66. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.U7, situat pe bvd Dacia, nr.85”.

67. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.U8, situat pe bvd Dacia, nr.86”.

68. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.U9, situat pe bvd Dacia, nr.81”.

69. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.U10, situat pe bvd Dacia, nr.79”.

70. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.U11, situat pe bvd Dacia, nr.77”.

71. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.V3, situat pe bvd Dacia, nr.68”.

72. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.V4, situat pe bvd Dacia, nr.70”.

73. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.R1a, situat pe str. Doljului, nr.1”.

74. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.R1, situat pe str. Doljului, nr.3”.

75. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.R2, situat pe str. Doljului, nr.5”.

76. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.R3, situat pe str. Col Scarlat Demetriade, nr.1”.

77. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.R4, situat pe str. Doljului, nr.9”.

78. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.R4a, situat pe str. Doljului, nr.7”.

79. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.R5, situat pe str. Doljului, nr.11”.

80. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.R6 ,situat pe str. Doljului, nr.13”.

81. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.R7, situat pe str. Doljului, nr.15”.

82. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.R8a, situat pe str. Doljului, nr.17”.

83. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.R8, situat pe str. Doljului, nr.19”.

84. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.R9, situat pe str. Doljului, nr.21”.

85. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.R10, situat pe str. Doljului, nr.23”.

86. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.P31, situat pe str. Ceahlaului, nr.16”.

87. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.43B, situat pe str. Fratii Bobescu, nr.2”.

88. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.H8, situat pe str. Spania”.

89. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.P1, situat pe str. Spania”.

90. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.P30, situat pe str. Ceahlaului”.

91. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.P32, situat pe str.Dealu Spirii”.

92. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.C1, situat pe str.Spania”.

93. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Teatrului Liric „Elena Teodorini” Craiova, în Opera Română Craiova.

94. Întrebări şi interpelări.

 

 

 

                PRIMAR,                       SECRETAR,
    Lia – Olguţa VASILESCU    Nicoleta MIULESCU

 

Vizat de legalitate,

Cons. jr. Diana DĂRAC