Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2013
Dispoziție ședinţă ordinară în data de 17.01.2013
Publicat: 6 februarie 2015, 15:58
DISPOZIŢIA NR. 181

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.2 şi alin.4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară în data de 17.01.2013, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2013.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.17/2002 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. ECO SUD S.R.L., având ca obiect exploatarea depozitului ecologic de deşeuri solide urbane în municipiul Craiova.

 

Puncte peste ordinea de zi:


 

Emisă azi  11.01.2013

 

 

                PRIMAR,                       SECRETAR,
    Lia – Olguţa VASILESCU    Nicoleta MIULESCU

 

Vizat de legalitate,

Cons. jr. Diana DĂRAC