Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2013
Dispoziție ședinţă ordinară în data de 09.01.2013
Publicat: 6 februarie 2015, 15:43
DISPOZIŢIA NR. 94

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.2 şi alin.4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară în data de 09.01.2013, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2012.

 

Documente ataşate:

Emisă azi  08.01.2013

 

 

                PRIMAR,                       SECRETAR,
    Lia – Olguţa VASILESCU    Nicoleta MIULESCU

 

Vizat de legalitate,

Cons. jr. Diana DĂRAC