Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2013
Dispoziție ședinţă ordinară în data de 05.12.2013
Publicat: 5 februarie 2015, 18:50
DISPOZIŢIA NR. 8667

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În temeiul art.39 alin. 2 şi alin. 4 şi art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară în data de 05.12.2013, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

Puncte pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2013.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2013.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş”, pe anul 2013.

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2013.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2013.

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Poliţia Locală Craiova.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2013.

8. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere privind modul de implementare al proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Dolj”.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Concesionarea Serviciului de iluminat public din municipiului Craiova”.

 

 

 

 

                PRIMAR,                       SECRETAR,
    Lia – Olguţa VASILESCU    Nicoleta MIULESCU

 

Vizat de legalitate,

Cons. jr. Diana DĂRAC