Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2013
Dispoziție ședinţă extraordinară în data de 14.02.2013
Publicat: 9 februarie 2015, 15:30
DISPOZIŢIA NR. 820

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.2 şi şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 14.02.2013, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind necesitatea şi oportunitatea contractării unui împrumut bancar pentru înfiinţarea unei lucrări de investiţii publice de interes local.

2. Proiect de hotărâre privind desfăşurarea celei de-a XIII-a ediţii a Zilelor „Marin Sorescu“, în perioada 25-27 februarie 2013.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, Sport Club Municipal Craiova, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova şi Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret Dolj, în vederea organizării evenimentului „All Star Game“ - Baschet Masculin, în municipiului Craiova, 18 martie 2013.

 

Emisă azi  25.01.2013

 

 

                PRIMAR,                       SECRETAR,
    Lia – Olguţa VASILESCU    Nicoleta MIULESCU

 

Vizat de legalitate,

Cons. jr. Diana DĂRAC