Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2013
Dispoziție ședinţă extraordinară în data de 04.07.2013
Publicat: 6 februarie 2015, 21:18
DISPOZIŢIA NR. 4247

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În temeiul art.39 alin. 2 şi alin. 4 şi art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară în data de 04.07.2013, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

 

Puncte pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului municipiului Craiova.

2. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, în vederea realizării proiectului de promovare şi dezvoltare a activităţii sportive de performaţă, în municipiul Craiova.

3. Proiect de hotărâre privind preluarea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret Dolj, în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a obiectivului „Centrul de recuperare Lunca”, situat în bd.Ştirbei Vodă, nr.122.

 

 

 

                PRIMAR,                       SECRETAR,
    Lia – Olguţa VASILESCU    Nicoleta MIULESCU

 

Vizat de legalitate,

Cons. jr. Diana DĂRAC