Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Buget/ Situatii contabile/ Datorie publica »
Datorie publică
Datorie publică
• Datorie publică
• Gradul de îndatorare
• Plăţi efectuate din fiecare finanţare rambursabilă
• Registrul datoriei publice