Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Calendar Evenimente
Primăria »
Contact
Contacte
Adresele de contact din Primaria Municipiului Craiova
Publicat: 1 octombrie 2014, 11:24, Actualizat: 2 iunie 2021, 14:16

Primăria Municipiului Craiova

Str. Târgului, nr. 26, Craiova

 

Telefonul Cetateanului:  0251.984

 

Sesizări defecțiuni sistem de iluminat public:

0751 LUMINA, 0751586462, email: dispecerat@flashgroup.ro

www.flashgroup.ro/sectiunea SESIZARI

 

TELEFON: +40251/416235, +40251/416236, +40251/416237

FAX: +40251/411561

E-mail: consiliulocal@primariacraiova.ro

 

CABINET PRIMAR

Fax: 0251/415222

 

CABINET ADMINISTRATOR PUBLIC

TELEFON: +40251/417768

 

CABINET SECRETAR GENERAL

TELEFON: +40251/416578

 

DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CRAIOVA

Calea UNIRII, Nr. 45, Craiova, 200585 | Tel.: +40251/310 219, +40351/451 883
Fax: +40251/310 215 | E-mail:office@spcepcv.ro

 

DIRECTIA RELATII PUBLICE ŞI MANAGEMENT DOCUMENTE

TELEFON: +40251/416235, int. 308, 314, 386

E-mail: relatiicupublicul@primariacraiova.ro

 

Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal la nivelul Primariei municipiului Craiova

E-mail - controlintern@primariacraiova.ro

Telefon - 0251/416235, interior 383

Fax - 0251/411561

 

CENTRUL DE INFORMARE PENTRU CETĂŢENI – GHISEU UNIC DE ELIBERĂRI

Telefon: +40251/416235, int.371

FAX: +40251/411561

 

CENTRUL DE INFORMARE PENTRU CETATENI - GHIŞEU UNIC PENTRU DEPUNERE DOCUMENTE

TELEFON: 40251/416235, int. 325, 341, 306

 

DIRECTIA PUBLICA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI CRAIOVA

Cartier Lapus, bl. T8 parter

Telefon: +40251/416235, int. 353, 356

Fax: +40251/437617

 

DIRECTIA DE SERVICII PUBLICE

Telefon: +40251/412975, +40251/416235, int. 340

Fax: +40251/412975

 

DIRECTIA JURIDICA, ASISTENTA DE SPECIALITATE SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Telefon: +40251/416235, int. 376, 312, 318

 

COMPARTIMENT INFORMATICA

E-mail - informatica@primariacraiova.ro

Telefon: +40251/416238, int. 347

 

DIRECTIA ECONOMICO FINANCIARA

Telefon: +40251/416578, +40251/416235, int. 334, 342, 343

Telefon: +40251/416235, int. 342, 343

E-mail directia.ec@primariacraiova.ro

 

AUTORIZARI AGENTI ECONOMICI SI CONTROL COMERCIAL

Telefon, +40251/416235, int. 330

 

FINANCIAR CONTABILITATE

Telefon +40251/416235, int. 342, 336

 

BUGET

Telefon: +40251/411660, int. 339, 331

 

DIRECTIA DE PATRIMONIU

Telefon: +40251/411008, +40251/416235, int. 304, 348

 

Serviciul CONTROL SI MONITORIZARE ASOCIATII DE PROPRIETARI

Telefon: +40251/416235, int. 366

 

DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE

Str. Calea Bucuresti nr. 51 C

Telefon: +40251/411111, +40251/416235, int. 301

Fax. +40251/414237

E-mail direxec_dit@primariacraiova.ro

 

Serviciul Constatare, Impunere, Urmarire, Executare Silita Persoane Fizice

Str. Calea Bucuresti 51C

(T) 0251 411 111 (int.107)

 

Serviciul Constatare, Impunere, Urmarire, Executare Silita Persoane Juridice

Str. Calea Bucuresti 51C

(T) 0251 411 111 (int. 109)

 

DIRECTIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

Telefon: +40251/416235

 

SERVICIUL AUTORIZATII IN CONSTRUCTII, OBTINERE AVIZE, TAXE

Telefon: +40251/416235, int. 338, int. 359

 

SERVICIUL URBANISM SI NOMENCLATURA URBANA

Telefon: +40251/416235, int. 323, 332

 

DIRECŢIA ELABORARE ŞI IMPLEMENTARE PROIECTE

Telefon, fax: +40251/419589, +40251/416235, int. 335

E-mail implementare@primariacraiova.ro

 

SERVICIUL INVESTITII SI ACHIZITII

Telefon: +40251/415907, +40251/416235, int. 317

 

RESURSE UMANE

Telefon: +40251/416.235, int. 358, 375

 

Compartiment SITUATII DE URGENTA SI PROTECTIE CIVILA

Telefon: +40251/418553, int. 345

 

SERVICIUL IMAGINE

Telefon: +40251/419152, +40251/416235, int. 360

E-mail: imaginecv@primariacraiova.ro

 

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARA

Str. Unirii 50 A

Telefon: +40251/416235, int. 390

 

SERVICIUL ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

Telefon: +40251/412396, +40251/416235, int. 349, 313

 

SERVICIUL REGISTRUL AGRICOL

Telefon: +4251/416235, int. 326