Acte utile
Consultare publică
Contact
Informaţii publice »
Comunicate
Verificări privind existenţa şi valabilitatea autorizaţiilor taxi
Publicat: 26 iulie 2017, 14:50, Actualizat: 26 iulie 2017, 16:24

ANUNŢ

 

 

             În conformitate cu prevederile art. 12 coroborat cu art. 37, alin. (1) şi (3) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 28.07.2017 – 22.08.2017, Autoritatea de Autorizare din cadrul Primăriei municipiului Craiova efectuează verificări privind existenţa şi valabilitatea documentaţiilor care au stat la baza eliberării autorizaţiilor taxi pentru transportatorii autorizaţi – persoane fizice, asociaţii familiale şi persoane juridice.

         Conform prevederilor Legii nr. 38/2003 cu modificările şi completările ulterioare, transportatorii autorizaţi se vor prezenta, la sediul Primăriei municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 1 - camera 405, cu următoarele documente, în original şi copie:

-       autorizaţia de transport în regim de taxi;

-       autorizaţia taxi;

-       certificatul de înmatriculare al autovehiculului cu anexa privind inspecţia tehnică periodică valabilă;

-       cartea de identitate a autovehiculului;

-       certificatul de agreare taxi;

-       revisalul din care rezultă angajaţii activi ai societăţii (coordonator şi şoferi);

-       cazierul de conduită profesională pentru categoriile de persoane specificate de legislaţia în vigoare, incluse în baza de date  a Autorităţii de Autorizare.