Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Comunicate
Telefonul cetățeanului 0251.984
Publicat: 5 februarie 2015, 15:42

 

Începând cu anul 2012, Telefonul Cetăţeanului 984 a fost reorganizat, în sensul scurtării timpilor de soluţionare pentru sesizările semnalate, intervenindu-se în ciclul înregistrare → repartizare → soluţionare → comunicare răspuns→verificare mod de soluţionare.

 

Prin permanenta monitorizare a modalităţii de soluţionare pentru sesizările primite a crescut vizibil gradul de eficientizare al acestui serviciu, pus la dispoziţie în scopul susţinerii comunicării directe între craioveni şi autoritatea locală, fără deplasări la primărie, fără cereri scrise şi fără parcurgerea unor etape birocratice.

 

Craiovenii au la dispoziţie acest număr de telefon pentru a sesiza probleme cu caracter urgent, legate de gospodărirea oraşului, care pot găsi rezolvare imediată de către municipalitate, probleme ce vizează dezvoltarea oraşului, dar şi pentru a urgenta rezolvarea unor probleme ce ţin de competenţa primăriei.

 

Principalele probleme pentru care cetăţenii au apelat la acest serviciu, au vizat ridicarea câinilor agresivi, starea drumurilor, întreruperi de furnizare ale serviciilor de iluminat public stradal, lipsa/furtul capacelor de canal, salubrizarea oraşului, deszăpezire, întreţinerea zonelor verzi, distrugerea/reamenajarea locurilor de joacă, termoficare, apă şi canalizare, activitatea RAT, activitate din pieţe şi târgurile municipale, solicitări de verificare a asociaţiilor de proprietari, funcţionarea agenţilor economici, indicatoare rutiere, semaforizare, construcţii ilegale, tulburarea liniştii publice, ş.a., majoritatea cu termen de rezolvare scurt şi foarte scurt.