Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Comunicate
Sprijin pentru introducerea reţelelor de utilităţi publice
Publicat: 25 ianuarie 2015, 11:01

Primăria Municipiului Craiova anunţă că în vederea executării lucrărilor de investiţii pentru introducerea reţelelor de utilităţi publice, este necesar ca terenurile ce vor fi afectate de aceste lucrări să aparţină domeniului public al Municipiului Craiova.

În acest sens, toţi proprietarii de terenuri care au destinaţia de alei de acces şi sunt vizate de lucrările sus menţionate, sunt rugaţi să sprijine Primăria Municipiului Craiova în vederea realizării acestora, prin renunţarea la dreptul de proprietate în favoarea Municipiului Craiova.

Cetăţenii aflaţi în această situaţie sunt aşteptaţi la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A.I. Cuza nr. 1, Clădirea Palace, camera 200, de luni până joi în intervalul orar 08.00- 16.30 şi vineri între orele 08.00 - 14.00, cu următoarele acte:

         -copie act de proprietate pentru terenul alee de acces;

         -copie documentaţie cadastrală + extras de carte funciară pentru teren;

         -copie act de identitate al proprietarului terenului.

Vă mulţumim!