Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Comunicate
S-a dat startul proiectului „Consolidarea educaţiei şi dezvoltarea competenţelor de muncă şi formare”
Publicat: 6 ianuarie 2016, 21:23, Actualizat: 6 ianuarie 2016, 21:53

Vineri 11 decembrie 2015, a avut loc la București, lansarea proiectului „Consolidarea educaţiei şi dezvoltarea competenţelor de muncă şi formare”, finanţat în cadrul Programului RO 25 – Programul de Combatere a Sărăciei.

În cadrul acestui proiect municipiul Craiova a fost selectat ca partener naţional, alături de municipiul Timişoara, pentru participarea la proiectul pregătitor.

Sub titlul Educatia poate rupe lanţul sărăciei!, proiectul pilot derulat de municipalitatea din Craiova, în perioada decembrie 2015 – decembrie 2016, se va desfăşura în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Dolj şi are ca scop elaborarea şi dezvoltarea unui model intervenţie în domeniul integrării şcolare şi sociale a elevilor aflaţi în situaţie de risc social din şcolile de pe raza municipiului Craiova prin constituirea unei reţele de specialişti în medierea relaţiilor elev-familie-comunitate şi dezvoltarea unor parteneriate instituţionale la nivel local.

Obiectivul urmărit îl reprezintă îmbunătățirea competențelor sociale, civice şi profesionale ale resurselor umane de la nivelul reţelei de şcoli primare şi gimnaziale de pe raza oraşului Craiova în domeniul facilitării relaţiilor dintre elevii aflați în situație de risc social, familie şi comunitate.

Grupurile țintă ale proiectului:

Elevii înscriși în ciclurile şcolare primare şi gimnaziale cu probleme de adaptare școlară și socială determinate de existența unor situații de risc social în care aceștia se află:

-   apartenența la medii sociale dezavantajate sau cu oportunități reduse,

-   familii fără venituri, cu venituri reduse sau care beneficiază de ajutoare sociale;

-   familii monoparentale sau cu părinții plecați la muncă în afara țării;

-   familii cu mulți copii; existența unor dizabilități care generează handicap social;

-   manifestarea unor probleme de comportament;

-   existența riscului de abandon școlar sau părăsire timpurie a școlii;

-   eșec școlar și absenteism

Învăţătorii şi diriginţii din școlile cu clase I-VIII ale comunității locale;

Familiile elevilor care fac parte din grupul ţintă

Elevii și cadrele didactice din școlile în care sunt înscriși elevii asistați în cadrul proiectului

Membrii comunităţii locale din oraşul Craiova 

Documente ataşate: