Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Comunicate
NOTĂ DE RECTIFICARE a unei erori materiale, de redactare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.3/2020 privind modificarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova
Publicat: 10 ianuarie 2020, 13:31, Actualizat: 10 ianuarie 2020, 13:32

La redactarea Hotărârii Consiliului Local al Muncipiului Craiova nr.3/2020, adoptată în şedinţa extraordinară din data de 08.01.2020 se face următoarea rectificare:

În loc de:

„Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  municipiului Craiova, prin scoaterea din domeniul privat a bunurilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.”,

se va citi:

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  municipiului Craiova, prin completarea domeniului privat cu bunurile prevăzute în anexa care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.”,

 

Rectificarea este determinată de constatarea unei erori materiale în tehnoredactarea  hotărârii, a cărei documentaţie de fundamentare şi avizare propune completarea domeniului privat al municipiului Craiova.

Având în vedere regimul juridic al comunicării şi publicării actelor de autoritate ale administraţiei publice locale, potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile Legii nr.24/2020 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, modificată şi completată,  am procedat la rectificarea hotărârii în condiţiile de  mai sus.

Prezenta rectificare se va consemna în procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 08.01.2020 şi va fi supusă procedurii de comunicare şi publicare, identică cu cea a hotărârii a cărei rectificare s-a efectuat.