Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Comunicate
Listă priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă persoanelor juridice şi fizice constituite în temeiul Ordonanţei nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii , a Legii nr.14/2003 a partidelor politice şi a Legii nr.96/2006 rep, privind statutul deputaților și al senatorilor, Deciziei Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în vederea înscrierii în listele de priorităţi pentru atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie pentru sediu
Publicat: 17 iulie 2020, 11:55, Actualizat: 17 iulie 2020, 11:55

 

 

Nr. crt.

Denumire solicitant

Nr./Dată dosar

Punctaj

(Puncte)

1

Partidul România Rațională Organizația Locală Craiova

14154/23.01.2020

51,25

2

Asociaţia Nevăzătorilor din România  Filiala Dolj

56867/03.04.2020

45,75

 

 

 

            În termen de 7 (șapte) zile calendaristice  de la data afişării listei pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, cei interesaţi pot depune contestaţii la Registratura