Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Comunicate
Listă priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă persoanelor juridice şi fizice constituite în temeiul Ordonanţei nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii , a Legii nr.14/2003 a partidelor politice şi a Legii nr.96/2006 rep, privind statutul deputaților și al senatorilor, Deciziei Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în vederea înscrierii în listele de priorităţi pentru atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie pentru sediu
Publicat: 18 ianuarie 2021, 14:28, Actualizat: 18 ianuarie 2021, 14:29

 

 

Nr. crt.

Denumire solicitant

Nr./Dată dosar

Punctaj

(Puncte)

1

Partidul Uniunea Salvați România-Filiala Craiova

8125/18.01.2021

50

2

Prioteasa Ion-Senator

7397/15.01.2021

35

           

În termen de 7 (șapte) zile calendaristice  de la data afişării listei pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, cei interesaţi pot depune contestaţii la Registratura  Primăriei