Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Comunicate
Listă priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă persoanelor juridice si fizice constituite în temeiul Ordonanţei nr.26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii , a Legii nr.14/2003 a partidelor politice si a Legii nr.96/2006 rep, privind statutul deputaților și al senatorilor, Deciziei Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în vederea înscrierii în listele de priorităţi pentru atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie pentru sediu
Publicat: 27 august 2020, 15:49, Actualizat: 27 august 2020, 15:50

Listă priorităţi pentru  atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă  persoanelor juridice şi fizice constituite în temeiul Ordonanţei nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii , a Legii nr.14/2003 a partidelor politice şi a Legii nr.96/2006 rep, privind statutul deputaților și al senatorilor, Deciziei Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în vederea înscrierii în listele de priorităţi pentru atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie pentru sediu .                                                                                                                                                                                

 

 

Nr. crt.

Denumire solicitant

Nr./Dată dosar

Punctaj

(Puncte)

1

Fundația Europeana „Mihai Emineacu„

86025/17.06.2020

70,50

2

Asociaţia Seniori Art Craiova

158714/16.09.2019

42,75

 

 

            În termen de 7 (șapte) zile calendaristice  de la data afişării listei pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, cei interesaţi pot depune contestaţii la Registratura  Primăriei Municipiului Craiova.