Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Comunicate
Listă priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă persoanelor îndreptăţite potrivit Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 nr.341/2004, în vederea repartizării unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă
Publicat: 22 octombrie 2020, 10:12, Actualizat: 22 octombrie 2020, 10:12

Listă priorităţi pentru  atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă  persoanelor îndreptăţite potrivit Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 nr.341/2004, în vederea repartizării unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă .                                                                                                                                                                                

 

 

Nr. crt.

Denumire solicitant

Nr./Dată dosar

Punctaj

(Puncte)

1

Duță Oprea

191575/04.11.2019

1,25

 

 

 

            În termen de 10 (zece) zile calendaristice  de la data afişării listei pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, cei interesaţi pot depune contestaţii la Registratura