Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Comunicate
Lansare proiect ”Îmbătrânirea activă o șansă pentru o viață demnă ” POCU/ 436/4/4/127706
Publicat: 11 iulie 2019, 13:59, Actualizat: 11 iulie 2019, 14:00

11.07.2019

Lansare proiect ”Îmbătrânirea activă o șansă

pentru o  viață  demnă ”

POCU/ 436/4/4/127706

 

Direcția de Asistență Socială Craiova lansează proiectul „Îmbătrânirea      activă o șansă pentru o viață demnă”, POCU/436/4/4/127706, cofinanțat   din      Fondul  Social   European  prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului constă în facilitarea incluziunii sociale,    combaterea sărăciei și reducerea numărului de persoane vârstnice vulnerabile, prin înființarea de servicii sociale integrate, pentru 170 persoane vârstnice aflate in situații de dependentă și/sau în risc de excluziune socială, din municipiul Craiova, județul Dolj, precum și pentru formarea și specializarea a 15 persoane din categoria -       personal al autorităților/agențiilor publice/private, personal al organizațiilor societății civile și ONG-urilor, care furnizează servicii sociale și de ocupare a persoanelor vârstnice vulnerabile.

Rezultatele principale obținute în urma implementării proiectului:            înființarea unui Centru de zi pentru persoane vârstnice “Clubul Seniorilor”, licențiat conform legislației în vigoare; 170 de persoane vârstnice aflate în situații de          dependență și/sau în risc de excluziune socială consiliate individual și în grup; 170 de persoane vârstnice care vor beneficia de analize medicale și testări generale; 15 persoane din cadrul autorităților/ agențiilor publice/ private care furnizează servicii sociale și de ocupare a persoanelor vârstnice vulnerabile; personal al organizațiilor    societății civile și ONG-urilor care beneficiază de un program de formare               profesională.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.770.070,50 lei, din care:

- 2.714.669,09 lei – valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European

- 55.401,41 lei – cofinanțarea eligibilă a beneficiarului

Durata de implementare a proiectului este de 36 luni: în perioada 24.05.2019 – 23.04.2022.

Date de contact:

Manager proiect- dna Ioana Stoian

E-mail: director@spascraiova.ro

Telefon/fax:  0251.43.76.17

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

Documente ataşate:
Publicat: 11 iulie 2019, 14:00