Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Comunicate
ÎN ATENŢIA SOLICITANȚILOR DE LOCUINȚE SOCIALE/CHIRIAȘILOR SPAȚIILOR CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚE CE AU CA OBIECT LOCUINȚE SOCIALE/ANL RESPECTIV CUMPĂRĂTORILOR CU PLATA ÎN RATE A LOCUINȚELOR ANL
Publicat: 19 martie 2020, 12:32, Actualizat: 19 martie 2020, 12:33

   ÎN ATENŢIA

SOLICITANȚILOR DE LOCUINȚE SOCIALE/CHIRIAȘILOR SPAȚIILOR CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚE CE AU CA OBIECT LOCUINȚE SOCIALE/ANL RESPECTIV CUMPĂRĂTORILOR CU PLATA ÎN RATE A LOCUINȚELOR ANL

 

 

            În contextul situației actuale care a condus la suspendarea relațiilor cu publicul la nivelul compartimentelor funcționale din cadrul aparatului de specialitate al primarului, facem următoarele precizări:

            - în cazul în care, pentru anul în curs, va fi necesară decalarea termenului  limită de 30.06.2020 prevăzut pentru actualizarea dosarelor de locuințe sociale nesoluționate din anii anteriori, Comisia Socială constituită la nivelul autorității locale, va analiza și propune Consiliului Local al Municipiului Craiova prelungirea acestui termen, urmând ca hotărârea autorității locale să fie comunicată în timp util, nominal, fiecărui solicitant aflat în baza noastră de date;

            - expirarea termenelor contractelor de închiriere ce au ca obiect locuințe sociale/ANL, nu va atrage încetarea raporturilor de închiriere, acestea fiind prelungite tacit  potrivit prevederilor art.1810 alin.1 Cod Civil. Relocațiunea tacită subzistă până la data la care va fi posibilă depunerea de către titulari a documentelor necesare prelungirii prin act adițional, dar nu mai mult de 1 an de la data expirării contractului de închiriere potrivit prevederilor  art.16 din Anexa la H.C.L. 188/2013 și respectiv art.16 din Anexa la H.C.L. nr.33/2016, cu condiția achitării la zi a obligațiilor contractuale;

            - achitarea chiriilor aferente spațiilor cu destinația de locuință socială/ANL, se va face direct în contul deschis la Trezoreria municipiului Craiova pe seama autorității locale, având codul IBAN: RO23TREZ29121A300530XXXX, CIF 4417214;

            - achitarea ratelor aferente locuințelor ANL, se va face direct în contul deschis la Trezoreria municipiului Craiova pe seama autorității locale, având codul IBAN: RO72TREZ29121390203XXXXX,  CIF 4417214.

 

 

   ÎN ATENŢIA

ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI/CHIRIAȘI DE PE RAZA

MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

 

          - adunările generale ale membrilor asociaţiilor de proprietari/chiriași prevăzute a se organiza în primul trimestru al fiecărui an potrivit prevederilor art.47 alin.1 din Legea nr.196/2018, vor fi  amânate pentru anul în curs până la o dată la care cadrul legislativ şi situaţia existentă pe plan intern vor permite desfăşurarea lor cu respectarea tuturor reglementărilor legale incidente;

            - potrivit art.2 din hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Craiova întrunit în şedinţă extraordinară în data de 16.03.2020, asociaţiile de proprietari vor asigura covoare îmbibate cu soluţie dezinfectantă la intrările fiecărei scări la blocurile de locuinţe.Totodată vor asigura dezinfectarea spaţiilor comune aferente fiecărei scări din blocurile de locuinţe (casa scării, balustrade, clanţele de uşi).”