Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Comunicate
Dispoziţie privind interzicerea consumului de băuturi alcoolice
Publicat: 29 octombrie 2014, 21:33

Având în vedere raportul nr. 140911/2014, întocmit de secretarul Municipiului Craiova prin care se propune interzicerea consumului şi a comercializării băuturilor alcoolice pe o distanţă de 500 metri de sediul secţiilor de votare din Municipiul Craiova, în zilele desfăşurării alegerilor pentru Preşedintele României, din anul 2014;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 370 /2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 520/2014 privind stabilirea datei alegerilor pentru Preşedintele României, din anul 2014, Hotărârii Guvernului nr. 521/2014 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2014 şi şi Hotărârii Guvernului nr. 706/2014 privind stabilirea măsurilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României, din anul 2014;

În temeiul art. 63 alin. 1 lit. d coroborat cu alin. 5, lit. c şi art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/ 2001, republicată privind administraţia publică locală

 

Dispune

 

Art. 1 Se interzice, în ziua de 2 noiembrie 2014, respectiv în ziua de 16 noiembrie 2014, între orele 7.00-21.00, comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice în spaţiul dem protecţie al secţiilor de votare (pe raza a 500 metri de sediul secţiilor de votare) din Municipiul Craiova, stabilite potrivit Dispoziţiei nr. 7152/2014 emisă de primarul Municipiului Craiova.

Art. 2 Primarul Municipiului Craiova şi împuterniciţii acestuia, ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Dolj, Inspectoratului de Jandarmi Dolj şi Poliţiei Locale Craiova, vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii

Art. 3 Serviciul Administraţie Publică Locală, ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Dolj, Inspectoratului de Jandarmi Dolj şi Poliţiei Locale Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

Documente ataşate: