Acte utile
Consultare publică
Contact
Informaţii publice »
Comunicate
Dispoziţie închidere circulaţie
Publicat: 29 octombrie 2014, 21:54

Având în vedere raportul nr. 140028/30.09.2014 al Direcţiei Servicii Publice, prin care se propune închiderea circulaţiei rutiere pe anumite sectoare de drum, cu ocazia efectuării unor lucrări la reţeua de iluminat public în Municipiul Craiova, ce vor avea loc în data de 7 octombrie 2014;

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. 7 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, privind circulaţia rutieră pe drumurile publice;

În temeiul art. 68 alin. 1 coroborat cu prevederile art. 115 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală,

 

Dispune

 

Art. 1 În data de 7 octombrie 2014, în intervalul 20.30-23.00, se va închide circulaţia rutieră pe următoarele artere, după cum urmează:

- Str. A.I. Cuza, tronsonul cuprins între intersecţia cu Str. Nicolaescu Plopşor, respectiv Romul şi intersecţia cu Arieş

Art. 2 Serviciul de Administraţie Publică Locală, Direcţia de Servicii Publice, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, Poliţia Locală a Municipiului Craiova şi Poliţia Municipiului Craiova-Biroul Rutier vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii.

Documente ataşate: