Acte utile
Consultare publică
Contact
Informaţii publice »
Comunicate
Dispoziţie decontare cheltuieli transport donatori
Publicat: 29 octombrie 2014, 21:03

Având în vedere raport nr. 139903 din 30.09.2014 întocmit de Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă Socială prin care se propune stabilirea modalităţii de decontare din bugetul local al municipiului Craiova, a cheltuielilor de transport în comun efectuate de către donatorii de sânge pentru deplasarea între localitatea de domiciliu/ reşedinţă înscrisă în actul de identitate şi Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Craiova, în ziua donării.

În conformitate cu prevederile art. 11, lit. c) şi art. 13, lit. (3) din H.G. nr. 1364/2006 pentru aprobarea drepturilor şi obligaţiilor donatorilor de sânge, coroborat cu Legea nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice;

În temeiul art. 163 alin. 1, lit. d), art. 68, alin. 1 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Dispune:

 

Art. 1 Se aprobă decontarea din bugetul local al municipiului Craiova, începând cu 01.10.2014, a cheltuielilor de transport în comun, dus-întors, efectuate de către donatorii de sânge, pentru deplasarea, în ziua donării, între localitatea de domiciliu/ reşedinţă înscrisă în actul de identitate şi Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Craiova.

Art. 2 Decontarea cheltuielilor prevăzute la art. 1 din prezenta dispoziţie se va face la cererea donatorului, conform modelului prevăzut în anexa 1, pe baza actului de identitate, a adeverinţei emise de către Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Craiova şi a biletului de transport în comun în original.

Art. 3 Plata cheltuielilor de transport se va face în numerar la casieria Primăriei Municipiului Craiova, cu sediul în str. A.I. Cuza, nr.1.

Art. 4 Justificarea plăţilor lunare se va face pe baza statului de plată întocmit de Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă Socială, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta dispoziţie.

Art. 5 Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă Socială, Direcţia Economico Financiară şi Direcţia Relaţii Publice şi Management Documente vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

Documente ataşate: