Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Comunicate
Deschidere sesiune pt. depunere proiecte - Legea nr. 350/2005
Publicat: 20 iunie 2019, 09:42, Actualizat: 20 august 2019, 15:52

Având în vedere că procedura de evaluare a proiectelor depuse în baza Legii nr. 350/2005 presupune, conform prevederilor Regulamentului pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului Municipiului Craiova, alocate pentru activități nonprofit de interes local, conform Legii nr.350/2005 și a Legii nr. 350/2005, o analiză aprofundată și în concret asupra criteriilor de analiză și acordare a finanțărilor nerambursabile, care necesită un timp mai îndelungat decât cel estimat inițial în Anunțul de participare, dat fiind numărul de proiecte supuse evaluării dar și complexitatea analizei acestora, se amână evaluarea și comunicarea rezultatului evaluării la o dată ulterioară.


 

 

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE

pentru acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului Municipiului Craiova, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general

 

 

 

Autoritatea contractantă, Municipiul Craiova, strada A.I. Cuza nr. 7, telefon: 0251/416.235, 0251/419.152, fax: 0251/411.561, e-mail: consiliulocal@primariacraiova.ro, imaginecv@primariacraiova.ro; în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție 2019.

Domeniile pentru care se acordă finanțări nerambursabile conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 225/2019 sunt: 

- Educație civică: 35.000 lei

- Cultură: 140.000 lei

- Asistență socială și Mediu: 25.000 lei

Documentația  de solicitare a finanțării nerambursabile este disponibilă pe site-ul autorității contractante www.primariacraiova.ro/homepage. Documentația în format editabil va fi pusă la dispoziția celor interesați în urma unei solicitări transmise la adresa de mail: imaginecv@primariacraiova.ro

Aplicanții vor depune cererile de solicitare a finanțării la Registratura Primăriei Municipiului Craiova, strada A.I. Cuza, Nr. 7,  în conformitate cu prevederile ”Regulamentului pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului Municipiului Craiova, alocate pentru activități nonprofit de interes local, conform Legii nr. 350/2005”.   

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte, conform Art. 20, alin. 1 din Legea nr. 350/2005 este 19 iulie 2019, ora 10.00. Deschiderea dosarelor depuse va avea loc în data de 19 iulie la sediul Primăriei Municipiului Craiova, ora 13:00.

Perioada pentru evaluarea și selecția propunerilor de proiecte este 22 iulie 2019 - 26 iulie 2019.

Perioada de contestații este de 3 zile de la comunicarea rezultatului procedurii de evaluare iar termenul pentru soluționarea contestațiilor este de cel mult 5 zile de la primirea contestațiilor.

Menționăm că anunțul de participare de participare a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 98 din 19.06.2019.

 

Documente ataşate:
Publicat: 20 august 2019, 15:52
Publicat: 12 august 2019, 11:46
Publicat: 20 iunie 2019, 09:43
Publicat: 20 iunie 2019, 09:43