Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Comunicate
CRITERII DE PARTICIPARE la Târgul de Paște Craiova 2020
Publicat: 3 martie 2020, 13:29, Actualizat: 3 martie 2020, 13:29

CRITERII DE PARTICIPARE  la  Târgul de Paște Craiova 2020

                                         organizat în perioada 09 aprilie – 20 aprilie 2020

   

Perioada Târgului de Paște: 09 aprilie – 20 aprilie 2020

Data limită de înscriere :  31 martie 2020

Locații de desfășurare: Piața Mihai Viteazu, str. Unirii - zona cuprinsă între Mercur si Doljana

Adresă înscriere: Registratură Primăria Craiova-str.A.I.Cuza nr. 7

 Adresa email înscriere: primariamunicipiuluicraiova@gmail.com și

                                       imaginecv@primariacraiova.ro, cu mențiunea Solicitare înscriere la Târgul de Paște Craiova 2020

Perioada de comunicare a agenților economici validați de către comisia de selecție: 01-03.04.2020 (se va comunica telefonic și electronic)

Informații suplimentare: Serviciul Imagine

Telefon:  0251.416.235, interior 360, 0251.419.152  

     

     Acte și informații necesare înscrierii și obținerii Acordului pentru ocuparea temporară a domeniului public:

   - Cerere tip pentru acord în vederea ocupării temporare a domeniului public, care poate fi descărcată de pe linkul https://primariacraiova.ro/pozearticole/userfiles/files/Cerere%20ocupare%20temporara.pdf

   - Expozantul va menționa în Cerere:

  1.dimensiunea căsuței/standului/cortului (obligatoriu culoarea alb) -  construcție proprie  

   2. tipul de produse comercializate/activități desfășurate ( alimentare / nealimentare / ateliere de creație);

  - Copie BI/CI administrator/ împuternicit /al titularului certificatului de producător ori membru înscris în acesta;

    -  Împuternicire (după caz);

  - Fotografii relevante cu standul și produsele, de preferat fotografii de la alte evenimente;

  - Solicitantul va trebui să prezinte lista cu tipul și numărul de receptori, puterea instalată a fiecăruia, precum și numărul de ore de funcționare, în vederea calculării consumului de energie electrică pentru agenții economici cu activitate de alimentație publică;

   - Copie după Certificatul de Înregistrare la Registrul Comerțului (pt. firme și PFA) sau Certificatul Înregistrare Fiscală (pentru asociații, fundații) sau certificat de Producător, în cazul producătorilor;

   - Enumerarea produselor pe care dorește să le comercializeze, în conformitate cu produsele menționate de Primăria Craiova în anunțul denumit “Tipuri de Produse comercializate ”

    - Date de contact: număr de telefon, adresă poștală și adresă email;

  

 

           OBLIGAȚII comercianți/expozanți ,,Târg de Paști Craiova 2020”:

1. Spațiul alocat este pus la dispoziția expozantului în baza unui Acord pentru Ocuparea Temporară a Domeniului Public, eliberat de Serviciul Urmărire Contracte Agenți Economici, și achitat pănă la data de 09.04.2020 - condiție obligatorie. În cazul în care vor fi mai mulți solicitanți pentru același  tip de produs, autoritatea își rezervă dreptul de a face selecția comercianților în funcție de evenimentele la care au participat, de experiență, de calitatea produselor și de ineditul prezentării.

Tariful de participare :

                    - cort, stand, căsuță proprie - 10 lei x nr.mp x 12 zile

          2.  Expozantul are obligația să termine amenajarea/ construcția standului până la data de 09.04.2020. De asemenea, spațiul trebuie eliberat până la ora 14:00 a zilei următoare după ultima zi de funcționare, respectiv până pe data de 21.04.2020.

         3. Expozantul va pune în vânzare numai produse sau servicii menționate în Acordul pentru Domeniul Public și aprobate de Autoritatea Locală. Sunt acceptate doar mărfurile, produsele și serviciile, care se încadrează în profilul manifestării conform tematicii evenimentului (Târg de Paște). Produsele care nu sunt menționate în cerere, nu pot fi puse în vânzare și nu este posibilă schimbarea ulterioară a produselor, după trimiterea formularului-tip Nerespectarea acestei obligații dă dreptul Primăriei Municipiului Craiova să rezilieze unilateral Acordul și să solicite expozantului eliberarea standului în termen de 24 de ore de când i se comunică rezilierea unilaterală a Acordului..

         4. Este permisă vânzarea en-detail cu respectarea legislației în vigoare în România. Respectarea legislației cade în sarcina expozantului.

         5. Standul va fi amenajat astfel încât vânzarea să se facă din stand/cort, nu din fața acestuia. Prezentarea produselor trebuie să confere un aspect plăcut standului. Nu este permisă prinderea, fixarea, agățarea și expunerea pe exteriorul standului. Expozanții pot utiliza numai spațiile de expunere alocate. Este interzisă amenajarea de dispozitive de expunere sau alte construcții în afara standului, montarea de umbrele, stendere și alte elemente similare (ex. pavilioane). Nerespectarea acestei obligații dă dreptul Autorității Locale să rezilieze unilateral Acordul.

         6. Expozanții sunt obligați să păstreze curățenia în jurul propriului stand și să pună la dispoziția clienților un coș de gunoi în care aceștia să poată arunca deșeurile rezultate ca urmare a consumării/utilizării produselor cumpărate de la aceștia. Expozanții au obligația de a încheia cu SC Salubritate Craiova, str. Brestei, nr. 129, un contract de prestări servicii pentru salubritate, pentru punctul de lucru ambulant pe toată perioada desfășurării târgului. Expozanții sunt obligați să arunce sacii de gunoi plini în tomberoanele special amenajate puse la dispoziție de Autoritatea Locală. Deșeurile rezultate în urma preparării alimentelor vor fi colectate în recipiente speciale, conform legislației de mediu în vigoare. În spațiile dintre standuri, în spatele sau în fața acestora nu pot fi puse/depozitate elemente, cutii, marfă, etc. de niciun fel. Nerespectarea acestei obligații dă dreptul Autorității Locale să rezilieze unilateral Acordul.

          7. Expozanții care desfășoară activități comerciale alimentare cu consum energetic ridicat vor comunica o listă cu tipul și numărul de receptori care vor fi montați, puterea instalată a fiecăruia (în kW), precum și numărul de ore de funcționare. Agenții economici vor achita la paușal la Direcția Servicii Publice din cadrul Primariei Craiova, contravaloarea consumului de energie electrică pentru punctul de lucru ambulant pe perioada desfășurării activității.

        8. Este interzisă utilizarea surselor de sunet și/sau lumină care deranjează alți expozanți  sau atmosfera generală a evenimentului.

         9. Programul obligatoriu de desfășurare, valabil pe toată durata evenimentului, este următorul:

      LUNI - JOI - 11:00 - 20:00 (standurile se deschid și închid deodată)

      VINERI - DUMINICĂ - 12:00 - 21:00

    Agenții de vânzare sunt obligați să respecte programul de desfășurare a evenimentului, în cadrul căruia agentul trebuie să desfășoare activitatea de vânzare în stand/spațiu.

         10. În perioada de desfășurare a evenimentului, autovehiculele expozanților sau de aprovizionare au acces în perimetrul evenimentului în fiecare dimineață, până la ora 7:30. Orice nerespectare a acestei obligații are ca și consecință sancționarea expozanților de către instituțiile abilitate.

         11.Autoritatea Locală are dreptul să înlăture, fără acordul agentului, inscripționările, reclamele și alte forme de publicitate făcute în afara propriului stand sau în cazul în care nu sunt în concordanță cu legislația română, dacă deranjează ceilalți participanți sau dacă nu au fost aprobate în scris de către Autoritatea Locală.

         12. Expozantul este răspunzător de:

     - utilizarea receptorilor electrici neomologați și de modificarea instalaţiei electrice de personal neautorizat;

     -  amplasarea şi utilizarea aparatele electrice în apropierea apei.

    - respectarea normelor legale de prevenire și stingere a incendiilor, a normelor de prevenire a accidentelor și a normelor de protecție a muncii.

    - respectarea și implementarea măsurilor de siguranță privind situațiile de urgență pe perioada participării la eveniment. Fiecare expozant este obligat să dețină cel puțin un stingător de mână, tip P6 cu pulbere tip ABC, în termen de valabilitate.

   - instalarea şi utilizarea aparaturii electrocasnice, respectând indicaţiile producătorului din prospectul produsului;

    - verificarea periodică a cordoanelor de legătură ale aparatelor electrice şi înlocuirea lor, atunci când sunt uzate;

     - folosirea instalațiilor electrice, racordarea standurilor la rețeaua electrică se va realiza exclusiv de o persoană abilitată din partea organizatorului, care va întocmi un proces verbal de verificare a instalației. Toate elementele instalației trebuie să fie în stare bună, izolate și dimensionate corespunzător. Orice nerespectare a acestei obligații are ca și consecință sancționarea agentului de către instituțiile abilitate.      

        13. Supravegherea agentului economic și constatarea abaterilor se face de către personalul desemnat de Autoritatea Locală.

        14. Fiecare căsuță solicitată trebuie să aibă un specific clar și bine definit, un produs principal sau o singură categorie de produse. Este interzis ca produsele de categorii diferite să fie vândute în aceeași căsuță, de exemplu: produse alimentare și produse nealimentare, etc. Nu sunt admise comercializarea produselor care apar ca fiind dăunătoare și periculoase (produse toxice, fumigene, radioactive, explozive, arme, muniții, instalații cu foc deschis, etc.). Agenții sunt exclusiv răspunzători de respectarea întocmai a legislației și a reglementărilor în vigoare în România și în plan internațional.

         15. Agentul economic nu poate subcontracta sau cesiona dreptul de participare nici unei alte persoane fizice sau juridice. În stand este obligatoriu să existe doar case de marcat  fiscalizate pe numele expozantului menționat în formularul de înscriere și în acord. Nerespectarea acestei obligații are ca și consecință sancționarea agentului de către instituțiile abilitate.

         16. Agentul economic este răspunzător pentru prejudiciile cauzate Autorității Locale, domeniului public, vizitatorilor și/sau celorlalți comercianți prin fapta proprie ori a bunurilor pe care le are în pază juridică, conform Codului Civil. Nerespectarea acestei obligații are ca și consecință sancționarea expozantului de către instituțiile abilitate. Autoritatea Locală nu este răspunzătoare de paza și integritatea bunurilor și materialelor participanților. Agenții economici sunt răspunzători de paza, securitatea și integritatea bunurilor personale.

         17. Agentul economic cu activitate de alimentație publică are obligația să obțină de la toate instituţiile specializate şi de profil, autorizaţiile şi licenţele necesare bunei desfăşurări a evenimentului şi să achite contravaloarea acestora, conform legislaţiei în vigoare.

     Târgul de Paști Craiova este locul potrivit pentru toți cei care se află în căutarea unor cadouri sau a unor produse tradiționale românești. Vizitatorii vor fi întâmpinați zilnic, între 11:00 – 20:00 de luni-joi și între 11:00-21:00 de vineri-duminică, cu o varietate de produse.

   

Tipuri de produse comercializate :

 - produse tradiționale din carne, delicatese culinare, specialități pascale, artă culinară locală   

  -  produse tradiționale din lapte gen brânză, brânză de burduf, cașcaval 

  -  deserturi calde: gogoși, clătite,  produse de panificație

  -  dulciuri de casă gen cozonac, fursecuri, prăjituri, pască, plăcinte, turtă dulce, kurtos, bomboane de martipan, ciocolată de casă, dulcețuri și siropuri

  -  băuturi tradiționale ambalate: vinuri, țuică, palincă. etc

   -  produse apicole, nuci

   -  produse naturale de îngrijire

   -  jucării specifice Sărbătorilor Pascale

  - flori de sezon, coșuri florale realizate în spiritul Paștelui, suporturi flori de casă/de grădină

   -  produse hand-made cu motive specifice Sărbătorilor Pascale

   -  bijuterii și alte accesorii,obiecte decorative de Paști

   -  ii și costume populare

   -  ceramică, produse artizanale specifice zonei și sărbătorilor pascale

   -  articole de pielărie și marochinărie

                        

      Ateliere:

-- Zonă dedicată copiilor cu activități recreative și de divertisment, ateliere de face painting, ateliere de povești muzicale interactive, ateliere de meșteșuguri de Paști

   Mențiune: Spațiul necesar desfășurării atelierelor (situate în Piața Mihai Viteazu) este pus la dispoziția expozanților de către autoritatea locală, în mod gratuit.

    Zona de agrement din Piața Mihai Viteazu cuprinde un spațiu de relaxare și distracție pentru cei mici.  

       

    

    IMPORTANT: Autoritatea locală, prin Serviciul Imagine, își rezervă dreptul de a face selecția comercianților înscriși, conform criteriilor mai sus menționate şi în funcţie de solicitările depuse, de a stabili locația (zona) și numărul agenților economici, în funcție de specific, precum și de a completa tipurile de produse/activități/servicii care se pot desfășura în cadrul târgului, altele decât cele stabilite de Criteriile de Participare la Târgul de Paște Craiova 2020. Secretarul comisiei de selecție va contacta telefonic agenții economici acceptați, în perioada 01-03.04.2020, pentru confirmarea participării la târg.