Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Comunicate
CRITERII DE PARTICIPARE la TÂRGUL DE CRĂCIUN CRAIOVA 2019
Publicat: 26 septembrie 2019, 12:56, Actualizat: 26 septembrie 2019, 15:09

CRITERII DE PARTICIPARE  la TÂRGUL DE CRĂCIUN CRAIOVA 2019,

organizat în perioada 23 NOIEMBRIE 2019– 05 IANUARIE 2020

 

   

Perioada de înscriere:  până pe data de 25.10.2019

Perioada de desfășurare târg: 23.11.2019 - 05.01.2020

Locații de desfășurare: Piața Mihai Viteazu (zona I), str. Unirii- zona cuprinsă între Mercur si Doljana (zona II)

Adresă înscriere:

Registratură Primăria Craiova – str. A.I. Cuza nr. 7 și pe adresa de email: primariamunicipiuluicraiova@gmail.com, cu mențiunea Solicitare înscriere la Târgul de Crăciun Craiova 2019

Perioada de comunicare a agenților economici validați de către comisia de selecție: 04-08.11.2019 (se va comunica telefonic și electronic)

Informații suplimentare: Serviciul Imagine

Telefon: 0251.419.152/0251.416.235, interior 360

 

    Acte și informații necesare înscrierii și obținerii Acordului pentru ocuparea temporară a domeniului public:

 

·        Cerere-tip pentru acordul de ocupare temporară a domeniului public, care poate fi descărcată de pe linkul 

https://primariacraiova.ro/pozearticole/userfiles/files/Cerere%20ocupare%20temporara.pdf

·        Expozantul va menționa în cerere tipul de căsuță solicitată, pusă la dispoziție de Autoritate (dimensiunea 3 x 2 m sau 4 x 3 m) sau construcție proprie (se precizează dimensiunea) și tipul de produse comercializate/activități desfășurate ( alimentare / nealimentare / ateliere de creație);

·        Copie BI/CI administrator/ împuternicit /al titularului certificatului de producător;

·        Împuternicire (după caz);

·        Date de contact: număr de telefon, adresă poștală și adresă email;

   Fotografii relevante cu standul și produsele, de preferat fotografii de la evenimente similare, cel puțin de anvergura Târgului de Crăciun din Craiova (cu enumerarea evenimentelor la care au mai participat) - condiție obligatorie. Totodată, pentru solicitanții de zonă de food, aceștia trebuie să aibă în vedere că servirea se va face exclusiv pe mese tip butoi. Se vor accepta doar produse tradiționale din carne, legume.

·        Solicitantul va trebui să prezinte lista cu tipul și numărul de receptori, puterea instalată a fiecăruia, precum și numărul de ore de funcționare, în vederea calculării consumului de energie electrică pentru agenții economici cu activitate de alimentație publică;

·        Copie după certificatul de Înregistrare la Registrul Comerțului (pt. firme și PFA) sau Certificatul Înregistrare Fiscală (pentru asociații, fundații) sau certificat de Producător, în cazul producătorilor;

·        Chitanța de plată pentru agenții economici participanți la ”Târgul de Crăciun Craiova 2018”;   

·        Enumerarea produselor pe care dorește să le comercializeze, în conformitate cu produsele menționate de Primăria Craiova în anunțul denumit “Tipuri de Produse comercializate ”

 

          OBLIGAȚII comercianți/expozanți ”Târgul de Crăciun Craiova 2019”:

1. Standul/spațiul alocat este pus la dispoziția expozantului în baza unui Acord pentru Ocuparea Temporară a Domeniului Public, eliberat de Serviciul Urmărire Contracte Agenți Economici, și achitat până la data de 10.12.2019- condiție obligatorie. În cazul în care vor fi mai mulți solicitanți pentru același  tip de produs, autoritatea își rezervă dreptul de a face selecția comercianților în funcție de evenimentele la care au participat, de experiență, de calitatea produselor și de ineditul prezentării.

Tariful de participare -  pentru zona de food:

                căsuță închiriată dimensiune 3 x 2 m - 20 lei x 6mp x 44 zile - 5.280 lei

                căsuță închiriată dimensiune 4 x 3 m - 20 lei x 12mp x 44 zile - 10.560 lei

                căsuță proprie - 10 lei x nr.mp x 44 zile

                                   - pentru zona non-food:

                căsuță închiriată dimensiune 3 x 2 m - 20 lei x 6mp x 44 zile - 5.280 lei

                căsuță proprie - 10 lei x nr.mp x 44 zile

Tariful pentru montare/demontare căsuță închiriată se va achita, de fiecare agent economic, la RAADPFL Craiova, str. Brestei, nr.129, până pe data de 06.01.2020.

         În perimetrul târgului nu se acceptă amplasarea corturilor pentru desfăşurarea activităților comerciale.

2.  Expozantul are obligația să termine amenajarea/ construcția standului până la data de 20.11.2019. De asemenea, standul trebuie eliberat până la ora 14:00 a zilei următoare după ultima zi de funcționare, respectiv până pe data de 06.01.2020.

         3. Expozantul nu va pune în vânzare produse sau servicii nemenționate în Acordul pentru Domeniul Public și aprobate de Autoritatea Locală. Nerespectarea acestei obligații dă dreptul Primăriei Municipiului Craiova să rezilieze unilateral Acordul și să solicite expozantului eliberarea standului în termen de 24 de ore de când i se comunică rezilierea unilaterală a Acordului.

         4. Este permisă vânzarea en-detail cu respectarea legislației în vigoare în România. Respectarea legislației cade în sarcina expozantului.

         5. Standul va fi amenajat astfel încât vânzarea să se facă din stand, nu din fața acestuia. Prezentarea produselor trebuie să confere un aspect plăcut standului. Nu este permisă prinderea, fixarea, agățarea și expunerea pe exteriorul standului. Expozanții pot utiliza numai spațiile de expunere alocate. Este interzisă amenajarea de dispozitive de expunere sau alte construcții în afara standului, montarea de umbrele, stendere și alte elemente similare (ex. pavilioane). Nerespectarea acestei obligații dă dreptul Autorității Locale să rezilieze unilateral Acordul.

         6. Standul trebuie decorat festiv, cu produsele expozantului, respectiv cetină verde şi fundiţe roşii, conform indicațiilor reprezentanților Autorității Locale, care va desemna persoane ce vor colabora cu expozantul pentru decorarea corectă a standului/ spațiului. Nerespectarea acestei obligații dă dreptul Autorității Locale să rezilieze unilateral Acordul.

         7. Expozanții nu pot monta geamuri sau elemente asemănătoare pe zona deschisă a căsuței. Expozanții vor înlătura în mod corespunzător toate elementele montate pe stand la părăsirea acestuia. Eventuale deteriorări vor fi constatate de către reprezentanții Autorității Locale și suportate de expozant.

         8. Expozanții sunt obligați să păstreze curățenia în jurul propriului stand și să pună la dispoziția clienților un coș de gunoi în care aceștia să poată arunca deșeurile rezultate ca urmare a consumării/utilizării produselor cumpărate de la aceștia. Expozanții au obligația de a încheia cu SC Salubritate Craiova, str. Brestei, nr. 129, un contract de prestări servicii pentru salubritate, pentru punctul de lucru ambulant pe toată perioada desfășurării târgului. Expozanții sunt obligați să arunce sacii de gunoi plini în tomberoanele special amenajate puse la dispoziție de Autoritatea Locală. Deșeurile rezultate în urma preparării alimentelor vor fi colectate în recipiente speciale, conform legislației de mediu în vigoare. În spațiile dintre standuri, în spatele sau în fața acestora nu pot fi puse/depozitate elemente, cutii, marfă, etc. de niciun fel. Nerespectarea acestei obligații dă dreptul Autorității Locale să rezilieze unilateral Acordul.

         9.  Expozanții fără activitate alimentară pot consuma curent electric în limita unei puteri instalate de 2 kW. Din motive de siguranță, această limită nu poate fi crescută. Este permisă utilizarea exclusivă a aparatelor de încălzire cu cuarț sau infraroșu. Pe perioada zilei și a nopții este interzisă funcționarea nesupravegheată a aparatelor de încălzire. Aparatele de încălzire cu rezistență (reșouri, aeroterme, calorifere cu ulei) sunt interzise!

     10. Expozanții care desfășoară activități comerciale alimentare cu consum energetic ridicat vor comunica o listă cu tipul și numărul de receptori care vor fi montați, puterea instalată a fiecăruia (în kW), precum și numărul de ore de funcționare. Agenții economici vor achita la paușal la Direcția Servicii Publice din cadrul Primariei Craiova, contravaloarea consumului de energie electrică pentru punctul de lucru ambulant pe perioada desfășurării activității. Aparatele destinate încălzirii standului nu reprezintă un motiv pentru solicitarea suplimentării de putere de curent electric. Utilizarea de alte aparate de încălzire față de cele permise dă dreptul Autorității Locale să rezilieze unilateral Acordul. Aparatul trebuie scos din funcțiune în momentul constatării.

     11. Este interzisă utilizarea surselor de sunet și/sau lumină care deranjează alți expozanți  sau atmosfera generală a evenimentului.

         12. Deszăpezirea a 1,5 m în jurul propriului stand este obligația expozanților. Expozanții nu vor împinge zăpada în locații care să deranjeze alți expozanți sau traficul pietonilor.

         13. Programul obligatoriu de desfășurare, valabil pe toată durata evenimentului, este următorul:

      LUNI - JOI - 12:00 - 20:00 (standurile se deschid și închid deodată)

      VINERI - DUMINICĂ - 12:00 - 22:00

    14. Agenții de vânzare sunt obligați să respecte programul de desfășurare a evenimentului, în cadrul căruia agentul trebuie să fie prezent și să desfășoare activitatea de vânzare în stand/spațiu, paza și securitatea bunurilor. Nerespectarea acestor obligații dă dreptul Autorității Locale să rezilieze Acordul. 

         15. În perioada de desfășurare a evenimentului, autovehiculele expozanților sau de aprovizionare au acces în perimetrul evenimentului până la ora 7:30. Orice nerespectare a acestei obligații are ca și consecință sancționarea expozanților de către instituțiile abilitate.

         16. Autoritatea Locală are dreptul să înlăture, fără acordul agentului, inscripționările, reclamele și alte forme de publicitate făcute în afara propriului stand sau în cazul în care nu sunt în concordanță cu legislația română, dacă deranjează ceilalți participanți sau dacă nu au fost aprobate în scris de către Autoritatea Locală.

         17. Expozantul este răspunzător de:

   - utilizarea receptorilor electrici neomologați și de modificarea instalaţiei electrice de personal neautorizat;

     -  amplasarea şi utilizarea aparatele electrice în apropierea apei.

   - respectarea normelor legale de prevenire și stingere a incendiilor, a normelor de prevenire a accidentelor și a normelor de protecție a muncii.

   - respectarea și implementarea măsurilor de siguranță privind situațiile de urgență pe perioada participării la eveniment. Fiecare expozant este obligat să dețină cel puțin un stingător de mână, tip P6 cu pulbere tip ABC, în termen de valabilitate.

     - instalarea şi utilizarea aparaturii electrocasnice, respectând indicaţiile producătorului din prospectul produsului;

    - verificarea periodică a cordoanelor de legătură ale aparatelor electrice şi înlocuirea lor, atunci când sunt uzate;

     - folosirea instalațiilor electrice, racordarea standurilor la rețeaua electrică se va realiza exclusiv de o persoană abilitată din partea organizatorului, care va întocmi un proces verbal de verificare a instalației. Toate elementele instalației trebuie să fie în stare bună, izolate și dimensionate corespunzător. Orice nerespectare a acestei obligații are ca și consecință sancționarea agentului de către instituțiile abilitate.

   18. Supravegherea agentului economic și constatarea abaterilor se face de către personalul desemnat de Autoritatea Locală.

   19. Sunt acceptate mărfurile, produsele și serviciile, care se încadrează în profilul manifestării conform tematicii evenimentului și care vor fi menționate în Acordul pentru Ocuparea Temporară a Domeniului Public. Produsele care nu sunt menționate în cerere, nu pot fi puse în vânzare, nu este posibilă schimbarea ulterioară a  produselor, după trimiterea formularului-tip. Fiecare căsuță solicitată trebuie să aibă un specific clar și bine definit, un produs principal sau o singură categorie de produse. Este interzis ca produsele de categorii diferite să fie vândute în aceeași căsuță, de exemplu: produse alimentare și produse nealimentare, etc. Nu sunt admise comercializarea produselor care apar ca fiind dăunătoare și periculoase (produse toxice, fumigene, radioactive, explozive, arme, muniții, instalații cu foc deschis, etc.). Agenții sunt exclusiv răspunzători de respectarea întocmai a legislației și a reglementărilor în vigoare în România și în plan internațional.

      20. Agentul economic nu poate subcontracta sau cesiona dreptul de participare nici unei alte persoane fizice sau juridice. În stand este obligatoriu să existe doar case de marcat  fiscalizate pe numele expozantului menționat în formularul de înscriere și în acord. Nerespectarea acestei obligații are ca și consecință sancționarea agentului de către instituțiile abilitate.

         21. Agentul economic este răspunzător pentru prejudiciile cauzate Autorității Locale, domeniului public, vizitatorilor și/sau celorlalți comercianți prin fapta proprie ori a bunurilor pe care le are în pază juridică, conform Codului Civil. Nerespectarea acestei obligații are ca și consecință sancționarea expozantului de către instituțiile abilitate.                                               Autoritatea Locală nu este răspunzătoare de paza și integritatea bunurilor și materialelor participanților. Agenții economici sunt răspunzători de paza, securitatea și integritatea bunurilor personale.

       22. Agentul economic cu activitate de alimentație publică are obligația să obțină de la toate instituţiile specializate şi de profil, autorizaţiile şi licenţele necesare bunei desfăşurări a evenimentului şi să achite contravaloarea acestora, conform legislaţiei în vigoare.

     Târgul de Crăciun Craiova este locul potrivit pentru toți cei care se află în căutarea unor cadouri pentru cei dragi sau a unor produse tradiționale românești. Vizitatorii vor fi întâmpinați zilnic, între 12:00 – 20:00 de luni-joi și între 12:00-22:00 de vineri-duminică, cu o varietate de produse.

      

           Clasificarea zonelor comerciale:      

 

           Zona I  ( Piața Mihai Viteazu )  va cuprinde:

 

        Zona cu produse de alimentaţie publică, care poate cuprinde căsuțe/spații pentru expunere și vânzare:

  - produse tradiționale din carne gen jumări, carne la găleată, pastramă, șorici, cârnați, șuncă, caltaboș, produse afumate, grătare, murături, produse fast food, etc

  - produse și preparate ambalate, realizate după rețete tradiționale românești, dulciuri de casă gen cozonac, fursecuri, prăjituri, turtă dulce, dulcețuri, poale-n brâu, plăcinte, baclavale, etc

  - băuturi calde de sezon gen vin fiert, ceaiuri, stroh, ciocoladă caldă, cafea, siropuri și

sucuri naturale, etc.

  - deserturi calde: gogoși, clătite, etc

     - Căsuța lui Moș Crăciun şi ateliere interactive - zonă dedicată copiilor, care  va cuprinde activități recreative și de divertisment, precum și ateliere de creație și pictură pe ceramică. Căsuța lui Moș Crăciun poate fi vizitată începând cu data de 23 Noiembrie până pe data de 24 Decembrie. 

          Zona II (str. Unirii, zona cuprinsă între Mercur si Doljana) – Căsuțe/Standuri:

 

     Tipuri de produse comercializate :

  - produse tradiționale din carne gen jumări, carne la găleată, pastramă, șorici, cârnați, șuncă, caltaboș, produse afumate, grătare, sarmale, mămăligă, murături, zacuscă

   -  produse tradiționale din lapte gen brânză, brânză de burduf, cașcaval 

   -  deserturi calde: gogoși, clătite, pop-corn, vată de zahăr

  - dulciuri de casă gen cozonac, fursecuri, prăjituri, plăcinte, turtă dulce, kurtos, bomboane de martipan

   -  băuturi calde de sezon gen vin fiert, ceaiuri, ciocoladă caldă, cafea, etc.

   -  băuturi tradiționale ambalate: vinuri, țuică, must

   -  produse apicole, nuci

   -  produse naturale de îngrijire

   -  decorațiuni și ornamente de Crăciun

   -  jucării specifice Crăciunului lucrate manual

   -  tricotaje de iarnă, cu motive specifice Crăciunului (mănuși, flanel, căciuli, fulare, veste etc.)

   -  produse hand-made cu motive specifice Crăciunului

   -  bijuterii și alte accesorii

   -  ii și costume populare

   -  ceramică, artizanat (linguri, vase de ceramică, farfuriuțe, ulcioare, cănuțe etc.)

   -  blănuri și articole de pielărie și marochinărie

 

       IMPORTANT: Autoritatea își rezervă dreptul de a face selecția comercianților înscriși, conform criteriilor mai sus menționate şi în funcţie de solicitările depuse, de a stabili locația (zona) și numărul agenților economici, în funcție de specific, precum și de a completa tipurile de produse/activități/servicii care se pot desfășura în cadrul târgului, altele decât cele stabilite de regulament. Secretarul comisiei de selecție va contacta telefonic agenții economici acceptați, în perioada 04-08.11.2019, pentru confirmarea participarii la targ.