Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Comunicate
CRITERII DE PARTICIPARE la TÂRGUL DE CRĂCIUN CRAIOVA 2018
Publicat: 4 septembrie 2018, 12:44, Actualizat: 27 septembrie 2018, 13:10

CRITERII DE PARTICIPARE  la TÂRGUL DE CRĂCIUN CRAIOVA 2018,

organizat în perioada 23 NOIEMBRIE 2018– 07 IANUARIE 2019

 

   

Perioada de înscriere:  05.09.2018 – 14.10.2018

Perioada de desfășurare târg: 23.11.2018 -07.01.2019

Locații de desfășurare: Piața Mihai Viteazu (zona I), str. Unirii- zona cuprinsă între Mercur si Doljeana (zona II), Piața Ierusalim (zona III)

Adresă înscriere:

Registratură Primăria Craiova – str. A.I. Cuza nr. 7 și pe adresa de email: primariamunicipiuluicraiova@gmail.com , cu mențiunea Solicitare înscriere la Târgul de Crăciun Craiova 2018

Data de comunicare a agenților economici validați de către comisia de selecție: 19.10.2018 (se va comunica telefonic)

Informații suplimentare: Serviciul Imagine

Telefon0251.419.152/0251.416.235, interior 360

 

Acte și informații necesare înscrierii și obținerii Acordului pentru ocuparea temporară a domeniului public:

Cerere-tip pentru acordul de ocupare temporară a domeniului public

 • Expozantul va menționa în cerere tipul de căsuță solicitată, pusă la dispoziție de Autoritate (dimensiunea 3 x 2 m sau 4 x 3 m) sau construcție proprie (se precizează dimensiunea) și tipul de produse comercializate/activități desfășurate ( alimentare / nealimentare / ateliere de creație);
 • Copie BI/CI administrator/ împuternicit /al titularului certificatului de producător ori membru înscris în acesta;
 • Împuternicire (după caz);
 • Date de contact: număr de telefon și adresă
 • Fotografii relevante cu standul și produsele, de preferat fotografii de la alte evenimente (cu enumerarea evenimentelor unde au mai participat). Totodată, pentru solicitanții de zonă de food, aceștia trebuie să aibă în vedere că servirea se va face exclusiv pe mese de lemn înalte sau tip butoi și scaune înalte din lemn. Se vor accepta doar produse tradiționale din carne, legume. A se prezenta poze cu mesele și scaunele propuse pentru servire!
 • Solicitantul va trebui să prezinte lista cu tipul și numărul de receptori, puterea instalată a fiecăruia, precum și numărul de ore de funcționare, în vederea calculării consumului de energie electrică pentru agenții economici cu activitate de alimentație publică;
 • Copie după certificatul de Înregistrare la Registrul Comerțului (pt. firme și PFA) sau Certificatul Fiscal (pentru asociații, fundații) sau certificat de Producător, în cazul producătorilor;
 • Enumerarea produselor pe care dorește să le comercializeze, în conformitate cu produsele enumerate de Primăria Craiova în anunțul denumit “Tipuri de Produse comercializate ”
 • fiecare căsuță solicitată trebuie să aibă un specific clar și bine definit, un produs principal sau o singură categorie clară de produse.
 • este interzis ca produsele de categorii diferite să fie vândute în aceeași căsuță, de exemplu: jucării și decorațiuni de crăciun, bijuterii și hăinuțe pentru copii etc.
 • produsele care nu sunt menționate în cerere, nu pot fi puse în vânzare, nu este posibilă schimbarea ulterioară a  produselor, după trimiterea formularului-tip

 

OBLIGAȚII comercianți/expozanți ”Târgul de Crăciun Craiova 2018”:

1. Standul/spațiul alocat este pus la dispoziția expozantului în baza unui Acord pentru Ocuparea Temporară a Domeniului Public, eliberat de Serviciul Urmărire Contracte Agenți Economici, cu maximum 3 zile înainte de data deschiderii târgului, pentru expozanții cu construcții proprii sau executate de terți, respectiv începând cu data de 20.11.2018 și cu maximum 2 zile înainte de data deschiderii târgului, pentru expozanții ale căror standuri sunt montate de Primăria Craiova, respectiv începând cu data de 21.11.2018.

Tariful de participare -  pentru zona de food:

                căsuță dimensiune 3 x 2 m - 20 lei x 6mp x 46 zile - 5.520 lei

                căsuță dimensiune 4 x 3 m - 20 lei x 12mp x 46 zile - 11.040 lei

                căsuță proprie - 10 lei x NR.mp x 46 zile

                                   - pentru zona non-food:

      căsuță dimensiune 3 x 2 m - 20 lei x 6mp x 46 zile - 5.520 lei

      căsuță proprie - 10 lei x NR.mp x 46 zile

2.  Expozantul are obligația să termine amenajarea/ construcția standului până la data de 23.11.2018, ora 14:00. De asemenea, standul trebuie eliberat până la ora 10:00 a zilei următoare după ultima zi de funcționare, respectiv până pe data de 08.01.2019.

3. Expozantul nu va pune în vânzare produse sau servicii nemenționate în Acordul pentru Domeniul Public și aprobate de Autoritatea Locală. Nerespectarea acestei obligații dă dreptul Primăriei Municipiului Craiova să rezilieze unilateral Acordul și să solicite expozantului eliberarea standului în termen de 24 de ore de când i se comunică rezilierea unilaterală a Acordului.

4. Este permisă vânzarea en-detail cu respectarea legislației în vigoare în România. Respectarea legislației cade în sarcina expozantului.

5. Standul va fi amenajat astfel încât vânzarea să se facă din stand, nu din fața acestuia. Prezentarea produselor trebuie să confere un aspect plăcut standului. Nu este permisă prinderea, fixarea, agățarea și expunerea pe exteriorul standului. Expozanții pot utiliza numai spațiile de expunere alocate. Este interzisă amenajarea de dispozitive de expunere sau alte construcții în afara standului, montarea de umbrele și alte elemente similare (ex. pavilioane). Nerespectarea acestei obligații dă dreptul Autorității Locale să rezilieze unilateral Acordul.

6. Standul trebuie decorat festiv, cu produsele expozantului, respectiv cetină verde şi fundiţe roşii, conform indicațiilor reprezentanților Autorității Locale, care va desemna persoane ce vor colabora cu expozantul pentru decorarea corectă a standului/ spațiului. Nerespectarea acestei obligații dă dreptul Autorității Locale să rezilieze unilateral Acordul.

7.  Expozanții nu vor fixa elemente de pereții interiori ai standului folosind cuie de niciun fel. Expozanții nu pot monta geamuri sau elemente asemănătoare pe zona deschisă a căsuței. Expozanții vor înlătura în mod corespunzător toate elementele montate pe stand la părăsirea acestuia.

8. Eventuale deteriorări vor fi constatate de către reprezentanții Autorității Locale și suportate de expozant.

9. Expozanții sunt obligați să păstreze curățenia în jurul propriului stand și să pună la dispoziția clienților un coș de gunoi în care aceștia să poată arunca deșeurile rezultate ca urmare a consumării produselor cumpărate de la aceștia. Expozanții sunt obligați să arunce sacii de gunoi plini în tomberoanele special amenajate puse la dispoziție de Autoritatea Locală. Deșeurile rezultate în urma preparării alimentelor vor fi colectate în recipiente speciale, conform legislației de mediu în vigoare. În spațiile dintre standuri, în spatele sau în fața acestora nu pot fi puse/depozitate elemente, cutii, marfă, etc. de niciun fel. Nerespectarea acestei obligații dă dreptul Autorității Locale să rezilieze unilateral Acordul.

10.  Expozanții fără activitate alimentară pot consuma curent electric în limita unei puteri instalate de 2 kW. Din motive de siguranță, această limită nu poate fi ridicată. Este permisă utilizarea exclusivă a aparatelor de încălzire cu cuarț sau infraroșu. Aparatele de încălzire cu rezistență (reșouri, aeroterme, calorifere cu ulei) sunt interzise!

11. Expozanții care desfășoară activități care necesită un consum de curent ridicat trebuie să comunice echipamentele care vor fi montate și puterea de curent necesară acestora (în kW). Aparatele destinate încălzirii standului nu reprezintă un motiv pentru solicitarea suplimentării de putere de curent electric. Utilizarea de alte aparate de încălzire față de cele permise dă dreptul Autorității Locale să rezilieze unilateral Acordul. Aparatul trebuie scos din funcțiune în momentul constatării.

12. Contravaloarea consumului de energie electrică pentru agenții cu activitate comercială alimentară se va achita la paușal. Pentru determinarea consumului de energie electrică, fiecare agent va prezenta o listă care să cuprindă tipul și numărul de receptori, puterea instalată a fiecăruia, precum și numărul de ore de funcționare. 

13. Este interzisă utilizarea surselor de sunet și/sau lumină care deranjează alți expozanți  sau atmosfera generală a evenimentului.

14. Deszăpezirea a 1,5 m în jurul propriului stand este obligația expozanților. Expozanții nu vor împinge zăpada în locații care să deranjeze alți expozanți sau traficul pietonilor.

15. Programul obligatoriu de desfășurare, valabil pe toată durata evenimentului, este următorul: LUNI - JOI / 10:00 - 22:00, VINERI - DUMINICĂ / 10:00 - 23:00 (standurile se deschid și închid deodată)

16. Agenții de vânzare sunt obligați să respecte programul de desfășurare a evenimentului, în cadrul căruia agentul trebuie să fie prezent și să desfășoare activitatea de vânzare în stand/spațiu, paza și securitatea bunurilor. Nerespectarea acestor obligații dă dreptul Autorității Locale să rezilieze Acordul. 

17. În perioada de desfășurare a evenimentului, autovehiculele expozanților sau de aprovizionare nu au acces în perimetrul evenimentului. Aprovizionarea se poate face folosind cărucioare de mână, pentru a transporta obiectele de la vehicule la stand/spațiu. Orice nerespectare a acestei obligații are ca și consecință sancționarea expozanților de către instituțiile abilitate.

18. Autoritatea Locală are dreptul să înlăture, fără acordul agentului, inscripționările, reclamele și alte forme de publicitate făcute în afara propriului stand sau în cazul în care nu sunt în concordanță cu legislația română, dacă deranjează ceilalți participanți sau dacă nu au fost aprobate în scris de către Autoritatea Locală.

19. Expozantul este răspunzător de:

   -respectarea normelor legale de prevenire și stingere a incendiilor și prevenire a accidentelor și a normelor de protecție a muncii.

   - respectarea regulilor de siguranță și pentru implementarea măsurilor de siguranță privind situațiile de urgență pe perioada de participare la eveniment. Fiecare expozant este obligat să dețină cel puțin un stingător de mână, tip P6 cu pulbere tip ABC, în termen de valabilitate.

    - nu intervine asupra contorului; orice modificare a instalaţiei poate fi făcută doar de personal autorizat;

    - instalează şi utilizează aparatura electrocasnică, respectând indicaţiile producătorului din prospectul produsului;

    - verifică periodic cordoanele de legătură ale aparatelor electrice şi le înlocuiește atunci când sunt uzate;

    - nu utilizează receptoare electrice neomologate;

  - amplasează şi utilizează aparatele electrice departe de apă. Este permisă folosirea instalațiilor electrice realizate exclusiv de către o firmă/persoană abilitată, care întocmește un proces verbal de verificare a instalației. Toate elementele instalației trebuie să fie în stare bună, izolate și dimensionate corespunzător. Orice nerespectare a acestei obligații are ca și consecință sancționarea agentului de către instituțiile abilitate.

20. Supravegherea agentului și constatarea abaterilor se face de către personalul desemnat de Autoritatea Locală.

21. Sunt acceptate mărfurile, produsele și serviciile, care se încadrează în profilul manifestării conform tematicii evenimentului și care vor fi menționate în Acordul pentru Ocuparea Temporară a Domeniului Public. Nu sunt admise comercializarea produselor care apar ca fiind dăunătoare și periculoase (produse toxice, fumigene, radioactive, explozive, arme, muniții, instalații cu foc deschis, etc.). Agenții sunt exclusiv răspunzători de respectarea întocmai a legislației și a reglementărilor în vigoare în România și în plan internațional. Obținerea autorizațiilor prevăzute de lege cade exclusiv în sarcina expozantului.

22. Agentul economic nu poate subcontracta sau cesiona dreptul de participare nici unei alte persoane fizice sau juridice. În stand este obligatoriu să existe doar case de marcat fiscale, fiscalizate pe numele expozantului menționat în formularul de înscriere și acord. Nerespectarea acestei obligații are ca și consecință sancționarea agentului de către instituțiile abilitate.

23. Agentul economic este răspunzător pentru prejudiciile cauzate Autorității Locale, domeniului public, vizitatorilor și/sau celorlalți comercianți prin fapta proprie ori a bunurilor pe care le are în pază juridică, conform Codului Civil. Nerespectarea acestei obligații are ca și consecință sancționarea expozantului de către instituțiile abilitate. Autoritatea Locală nu este răspunzătoare de paza și integritatea bunurilor și materialelor participanților. Se recomandă agenților asigurarea bunurilor. Agentul economic este răspunzător de paza, securitatea și integritatea bunurilor sale.

24. Agentul economic cu activitate de alimentație publică are obligația să obțină de la toate instituţiile specializate şi de profil, autorizaţiile şi licenţele necesare bunei desfăşurări a evenimentului şi să achite contravaloarea acestora, conform legislaţiei în vigoare.

 

Târgul de Crăciun Craiova este locul potrivit pentru toți cei care se află în căutarea unor cadouri pentru cei dragi sau a unor produse tradiționale românești. Vizitatorii vor fi întâmpinați zilnic, între 10:00 – 22:00, cu o varietate de produse.

 

Clasificarea zonelor comerciale:      

Zona I ( Piața Mihai Viteazu) va cuprinde:

- Zona cu produse tradiționale/hand-made, care poate cuprinde căsuțe/spații pentru expunere și vânzare:

- obiecte de sticlă, ceramică,

- artizanat, hand-made,

- tablouri,

- figurine si jucarii din lemn, marionete, lumanarele sau opincute din piele

-  aranjamente florale, lumânări pictate,

- instrumente muzicale,

- icoane pictate,

- felicitări de Crăciun,

- Produse realizate manual cu lavandă şi alte produse unicat

- produse și preparate ambalate, realizate după rețete tradiționale românești, dulciuri de casă gen cozonac, fursecuri, prăjituri, turtă dulce, dulcețuri, poale-n brâu, plăcinte, mere cu scortisoara, castane coapte etc

- Băuturi calde de sezon gen vin fiert, țuică fiartă, ceaiuri, ciocoladă caldă, cafea, etc.

- Deserturi calde: gogoși, clătite,

 

- Căsuța lui Moș Crăciun şi ateliere interactive - zonă dedicată copiilor, care poate cuprinde activități recreative și de divertisment, ateliere de face painting, ateliere de povești muzicale interactive, ateliere de meșteșuguri de Crăciun, ateliere de creație de accesorii din mărgele și paiete colorate, de ornamente și accesorii personalizate, ateliere de pictură pe ceramică, ateliere de caligrafie, prin care cei mici sunt invitați să își dezvolte creativitatea și talentul pentru a realiza scrisori deosebite cu dorințele lor pentru seara de Ajun. Căsuța lui Moș Crăciun poate fi vizitată începând cu data de 23 Noiembrie până pe data de 24 Decembrie.  

Mențiune:  Spațiul necesar desfășurării atelierelor interactive şi Casuţei lui Moş Crăciun este pus la dispoziția expozanților de către autoritatea locală, în mod gratuit, pe baza solicitărilor de participare depuse la Registratura Primăriei.

 

Zona II (str. Unirii, zona cuprinsă între Mercur si Doljeana) Căsuțe/Standuri:

Tipuri de produse comercializate :

  -  Produse tradiționale din carne gen jumări, carne la găleată, pastramă, șorici, cârnați, șuncă, caltaboș, produse afumate, murături, zacuscă, sarmale, mămăligă

   -  Produse tradiționale din lapte gen brânză, brânză de burduf, cașcaval 

  -  Zonă de food cu servire exclusiv pe mese și scaune de lemn sau tip butoi. Se vor accepta doar produse din carne, legume. A se prezenta poze cu mesele și scaunele propuse pentru servire!

   -  Deserturi calde: gogoși, clătite, pop-corn, vată de zahăr

   -  Dulciuri de casă gen cozonac, fursecuri, prăjituri, plăcinte, turtă dulce, bomboanele de martipan

   -  Băuturi calde de sezon gen vin fiert, țuică fiartă, ceaiuri, ciocoladă caldă, cafea, etc.

   -  Castane coapte, hot-dog

   -  Băuturi tradiționale ambalate: vinuri, țuică

   -  Produse apicole

   -  Produse naturale de îngrijire

   -  Decorațiuni și ornamente de Crăciun, lumânări pictate, aranjamente florale

   -  Jucării specifice Crăciunului lucrate manual

   -  Tricotaje de iarnă, cu motive specifice Crăciunului (mănuși, flanel, căciuli, fulare, veste etc.)

   -  Produse hand-made cu motive specifice Crăciunului

   - bijuterii și alte accesorii,

   - ii și costume populare,

   - Ceramică, artizanat (linguri, vase de ceramică, farfuriuțe, ulcioare, cănuțe etc.)

 

Zona III  (Piața Ierusalim) – Căsuțe/Standuri:

Tipuri de produse comercializate:

 -  produse nespecifice Sărbătorilor de Crăciun

    

IMPORTANT: Autoritatea își rezervă dreptul de a face selecția comercianților înscriși, conform criteriilor mai sus menționate şi în funcţie de solicitările depuse, de a stabili locația (zona) și numărul agenților economici, în funcție de specific, precum și de a completa tipurile de produse/activități/servicii care se pot desfășura în cadrul târgului, altele decât cele stabilite de regulament. Comisia de selecție va contacta telefonic şi/sau electronic agenții economici acceptați, până în data de 19.10.2018, urmând ca aceștia să îşi confirme participarea la târg în termen de 48 de ore de la comunicare.