Acte utile
Consultare publică
Contact
Informaţii publice »
Comunicate
Craiova achiziționează servicii de eficiență energetică în clădirile publice
Publicat: 11 iunie 2015, 16:27

Municipiul Craiova a lansat, în luna mai, procedura de achiziție publică în vederea contractării de servicii de eficiență energetică în clădiri publice.

Craiova se numără printre municipalitățile selectate în cadrul unui Program pilot al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), finanțat din Fondul Global de Mediu (GEF). Programul BERD sprijină crearea unei pieţe a eficienţei energetice în sectorul public din România, în beneficiul autorităţilor publice şi al furnizorilor acestor servicii. Astfel, Programul vizează reabilitarea unui număr de clădiri publice cu participarea companiilor private de servicii energetice (ESCO), în baza unui Contract de performanţă energetică.

Obiectivele de investiţii vizate de acest Program în municipiul Craiova sunt Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș”, cu o valoare estimată la 4.760.000 RON fără TVA, respectiv, un grup de 7 unități de învățământ, cu o valoare estimată la 6.723.000 RON fără TVA. Municipiul Craiova va atribui un Contract de performanță energetică și servicii de proiectare pentru aceste obiective, în urma procedurii de achiziție publică bazată pe dialog competitiv.

Procedura de achiziţie se va derula, potrivit anunțului de participare nr. 159726/23.05.2015, publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro, cu ofertanții care vor îndeplini criteriile de calificare și selecție, iar oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic va fi desemnată câștigătoare. Operatorii economici interesați pot obține documentația descriptivă până la data de 26 iunie 2015, termenul limită pentru depunerea candidaturilor fiind 30 iunie 2015, ora 10:00. 

Programul pilot sprijinit de BERD oferă asistență tehnică gratuită municipalităţilor selectate, pentru pregătirea proiectelor de eficiență energetică în clădiri publice (grădinițe, școli, spitale). Ulterior fazei pilot, programul poate fi extins către alte municipalități interesate să implementeze proiecte de eficiență energetică în clădiri publice, conform cu noua legislaţie în domeniu.