Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Comunicate
Construire pasaj pe str. Gârleşti (la intersecţie cu calea ferată)
Publicat: 15 septembrie 2020, 09:02, Actualizat: 15 septembrie 2020, 09:03

Primăria Municipiului Craiova, titular al proiectului „Construire pasaj pe str. Gârleşti (la intersecţie cu calea ferată)” anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire pasaj pe str. Gârleşti (la intersecţie cu calea ferată)”, propus a fi amplasat în judeţul Dolj, municipiul Craiova, str. Gârleşti, la trecerea peste calea ferată de la Halta Bordei.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Dolj din Craiova, strada Petru Rareş, nr.1, în zilele  de Luni – Joi, între orele 800 – 1400 şi vineri între orele 800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmdj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.