Acte utile
Consultare publică
Contact
Informaţii publice »
Comunicate
Construire locuințe pentru tineri destinate închirierii, cartier Romanescu, str. Potelu, nr. 130, etapa 3.1
Publicat: 6 noiembrie 2018, 13:03, Actualizat: 6 noiembrie 2018, 13:03

Municipiul Craiova, titular al proiectului „Construire locuințe pentru tineri destinate închirierii, cartier Romanescu, str. Potelu, nr. 130, etapa 3.1” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj: proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului, proiect propus a fi amplasat în Municipiul Craiova, str. Potelu, nr.130.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Dolj din Craiova, str. Petru Rareș, nr. 1, în zilele luni-joi între orele 800 – 1630 și vineri orele 800-1400, precum și la următoarea adresă de internet office@apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 12.11.2018.