Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Comunicate
Condiții de participare la Zilele Municipiului Craiova 2019
Publicat: 16 mai 2019, 13:32, Actualizat: 17 mai 2019, 09:59

Condiții de participare la Zilele Municipiului Craiova 2019,

organizat în perioada 3 – 9 iunie 2019

   

 

Data limită de înscriere:  27 mai 2019

Locații de desfășurare:

Piața Mihai Viteazu, Piața Ierusalim, str. Unirii, str. A.I. Cuza, Piața William      Shakespeare, Piața Frații Buzești, str. Theodor Aman, cartierele Valea Roșie (zona Piață), Rovine (zona Poștă), Brazda Novac (zona Temple Bar și Rompetrol), Craiovița (zona Poștă).

 

Adresă înscriere:

Registratură Primăria Craiova – str. A.I. Cuza nr. 7 și pe adresele de email:

relațiicupublicul@primariacraiova.ro, cu mențiunea Solicitare înscriere la Zilele Municipiului Craiova 2019.

 

Perioada expunere comercianți zona food centru: vineri  07 iunie  –  duminică 09 iunie 2019.

Perioada expunere comercianți zona food cartiere: luni  03 iunie  –  joi 06 iunie 2019.

Perioada expunere comercianți zona non-food: luni 03 iunie  – duminică 09 iunie 2019.

Perioada expunere Salon Auto Show: vineri  07 iunie  – duminică 09 iunie 2019.

Perioada expunere Expoflora: miercuri 29 mai – duminică 02 iunie 2019.

 

Informații suplimentare: Direcția Patrimoniu, Serviciul Urmărire Contracte Agenți Economici.

Telefon0251-416.235, interior 330 sau 350.

 

Acte și informații necesare înscrierii și obținerii Acordului pentru ocuparea temporară a domeniului public:

 

 • Cerere tip pentru acord în vederea ocupării temporare a domeniului public, care poate fi descărcată de pe linkul 

https://primariacraiova.ro/pozearticole/userfiles/files/Cerere%20ocupare%20temporara.pdf

Expozantul va menționa în Cerere:

1. dimensiunea standului/cortului (culoarea alb/crem)   

2. tipul produselor comercializate

 

 • Copie BI/CI administrator/ împuternicit /al titularului certificatului de producător ori membru înscris în acesta;
 • Împuternicire (după caz);
 • Fotografii relevante cu standul și produsele, de preferat fotografii de la alte evenimente;
 • Lista cu tipul și numărul de receptori, puterea instalată a fiecăruia, precum și numărul de ore de funcționare, în vederea calculării consumului de energie electrică pentru agenții economici cu activitate de alimentație publică;
 • Copie după certificatul de Înregistrare la Registrul Comerțului (pt. firme și PFA) sau Certificatul Fiscal (pentru asociații, fundații) sau certificat de Producător, în cazul producătorilor;
 • Enumerarea produselor pe care dorește să le comercializeze, în conformitate cu produsele enumerate de Primăria Craiova în anunțul denumit “Criterii de participare comercianți/expozanți - Zilele Municipiului Craiova 2019”.

 

Criterii de participare comercianți/expozanți:

Zilele Municipiului Craiova – 2019

 

1. Expozantul are obligația să ia în primire spațiul alocat cu minimum 24 de ore înaintea perioadei de expunere și să termine montarea și amenajarea standului cu minimum 12 ore înaintea programului de funcționare. De asemenea, standul trebuie eliberat până la ora 23:00 a ultimei zile de funcționare, în funcție de specificul comerciantului: zonă food, zonă non-food, Salon Auto, Expoflora.

2. Standul/spațiul alocat este pus la dispoziția expozantului în baza unui Acord pentru ocuparea temporară a Domeniului Public încheiat cu persoana desemnată de autoritatea locală, cu maximum 2 zile înainte de data începerii evenimentului.

3. Expozantul nu va pune în vânzare produse sau servicii nemenționate în Acordul pentru Domeniul Public și aprobate de Autoritatea Locală. Nerespectarea acestei obligații dă dreptul Primăriei Municipiului Craiova să rezilieze unilateral Acordul și să solicite expozantului eliberarea standului în termen de 24 de ore de când i se comunică rezilierea unilaterală a Acordului.

4. Este permisă vânzarea en-detail cu respectarea legislației în vigoare în România. Respectarea legislației cade în sarcina expozantului.

5. Standul va fi amenajat astfel încât vânzarea să se facă din stand, nu din fața acestuia. Prezentarea produselor trebuie să confere un aspect plăcut standului. Nu este permisă prinderea, fixarea, agățarea și expunerea pe exteriorul standului. Expozanții pot utiliza numai spațiile de expunere alocate. Este interzisă amenajarea de dispozitive de expunere sau alte construcții în afara standului, montarea de umbrele și alte elemente similare (ex. pavilioane). Nerespectarea acestei obligații dă dreptul Autorității Locale să rezilieze unilateral Acordul.

6. Expozanții sunt obligați să păstreze curățenia în jurul propriului stand și să pună la dispoziția clienților un coș de gunoi în care aceștia să poată arunca deșeurile rezultate ca urmare a produselor cumpărate de la aceștia. Expozanții sunt obligați să arunce sacii de gunoi plini în tomberoanele special amenajate puse la dispoziție de Autoritatea Locală. Iar deșeurile rezultate în urma preparării alimentelor vor fi colectate în recipiente speciale, conform legislației de mediu în vigoare. În spațiile dintre standuri, în spatele sau în fața acestora nu pot fi puse / depozitate elemente, cutii, marfă etc. de niciun fel. Nerespectarea acestei obligații dă dreptul Autorității Locale să rezilieze unilateral Acordul.

7. Expozanții fără activitate alimentară pot consuma curent electric în limita unei puteri instalate de 2 kW. Din motive de siguranță, această limită nu poate fi ridicată. Expozanții care desfășoară activități care necesită un consum de curent ridicat trebuie să comunice echipamentele care vor fi montate și puterea de curent necesară acestora (în kW).

8. Contravaloarea consumului de energie electrică pentru agenții cu activitate comercială alimentară se va achita la paușal. Pentru determinarea consumului de energie electrică, fiecare agent va prezenta o listă care să cuprindă tipul și numărul de receptori, puterea instalată a fiecăruia, precum și numărul de ore de funcționare. 

9. Este interzisă utilizarea surselor de sunet și/sau lumină care deranjează alți expozanți sau atmosfera generală a evenimentului.

10. Programul obligatoriu de desfășurare, valabil pe toată durata evenimentului, este următorul:

 

LUNI - JOI / 10:00 - 22:00

VINERI – DUMINICĂ / 10:00 - 23:00 (standurile se deschid și închid deodată).

 

Agenții de vânzare sunt obligați să respecte programul de desfășurare a evenimentului, în cadrul căruia agentul trebuie să fie prezent și să desfășoare activitatea de vânzare în stand/spațiu, paza și securitatea bunurilor. Nerespectarea acestor obligații dă dreptul Autorității Locale să rezilieze Acordul. 

11. În perioada de desfășurare a evenimentului, autovehiculele expozanților sau de aprovizionare nu au acces în perimetrul evenimentului. Aprovizionarea se poate face folosind cărucioare de mână, pentru a transporta obiectele de la vehicule la stand/spațiu. Orice nerespectare a acestei obligații are ca și consecință sancționarea expozanților de către instituțiile abilitate.

12. Autoritatea Locală are dreptul să înlăture, fără acordul agentului, inscripționările, reclamele și alte forme de publicitate făcute în afara propriului stand sau în cazul în care nu sunt în concordanță cu legislația română, dacă deranjează ceilalți participanți sau dacă nu au fost aprobate în scris de către Autoritatea Locală.

13. Expozantul este răspunzător de respectarea normelor legale de prevenire și stingere a incendiilor și prevenire a accidentelor și a normelor de protecție a muncii. Expozantul este răspunzător de respectarea regulilor de siguranță și pentru implementarea măsurilor de siguranță privind situațiile de urgență pe perioada de participare la eveniment și nu intervine asupra contorului; orice modificare a instalaţiei poate fi făcută doar de personal autorizat; instalează şi utilizează aparatura electrocasnică respectând indicaţiile producătorului din prospectul produsului; verifică periodic cordoanele de legătură ale aparatelor electrice şi le înlocuiește atunci când sunt uzate; nu utilizează receptoare electrice neomologate; amplasează şi utilizează aparatele electrice departe de apă. Este permisă folosirea instalațiilor electrice realizate exclusiv de către o firmă/persoană abilitată, care întocmește un proces verbal de verificare a instalației. Toate elementele instalației trebuie să fie în stare bună, izolate și dimensionate corespunzător. Orice nerespectare a acestei obligații are ca și consecință sancționarea agentului de către instituțiile abilitate.

14. Fiecare expozant este obligat să dețină cel puțin un stingător de mână, tip P6 cu pulbere tip ABC, în termen de valabilitate.

15. Supravegherea agentului și constatarea abaterilor se face de către personalul desemnat de Autoritatea Locală.

16. Sunt acceptate orice fel de mărfuri și produse, inclusiv servicii și înscrisuri legate de comercializarea lor, cu condiția ca acestea să se încadreze în profilul manifestării conform tematicii evenimentului și să fie menționate în Acordul pentru Ocuparea Temporară a Domeniului Public. Nu sunt admise comercializarea produselor care apar ca fiind dăunătoare și periculoase (produse toxice, fumigene, radioactive, explozive, arme, muniții, instalații cu foc deschis, etc.). Agenții sunt exclusiv răspunzători de respectarea întocmai a legislației și reglementărilor în vigoare în România și în plan internațional. Obținerea autorizațiilor prevăzute de lege cade exclusiv în sarcina expozantului.

17. Agentul economic nu poate subcontracta sau cesiona dreptul de participare nici unei alte persoane fizice sau juridice. În stand este obligatoriu să existe doar case de marcat fiscale, fiscalizate pe numele expozantului menționat în formularul de înscriere și Acord.

Nerespectarea acestei obligații are ca și consecință sancționarea agentului de către instituțiile abilitate.

18. Agentul economic este răspunzător pentru prejudiciile cauzate Autorității Locale, domeniului public, vizitatorilor și / sau celorlalți comercianți prin fapta proprie ori a bunurilor pe care le are în pază juridică, conform Codului Civil. Nerespectarea acestei obligații are ca și consecință sancționarea expozantului de către instituțiile abilitate.    19. Autoritatea Locală nu este răspunzătoare de paza și integritatea bunurilor și materialelor participanților. Se recomandă agenților asigurarea bunurilor. Agentul este răspunzător de paza, securitatea și integritatea bunurilor sale.

20. Agentul economic cu activitate de alimentație publică are obligația să obțină de la toate instituţiile specializate şi de profil, autorizaţiile şi licenţele necesare bunei desfăşurări a evenimentului şi să achite contravaloarea acestora, conform legislaţiei în vigoare.

 

Tarife de participare, conform HCL 533/2018:

Pentru zona de food cartiere: 12 lei/mp/zi

Pentru zona de food centru: 30 lei/mp/zi

Pentru Salon Auto: 15 lei/mp/zi

Pentru Expoflora: pentru 3 zile – 30 lei/mp/zi, pentru mai mult de 5 zile – 10 lei/mp/zi.

Pentru zona non-food: 10 lei/mp/zi sau 30 lei/mp/zi, dacă este perioadă mai mică de 5 zile.

 

Tipuri de produse:

 • Alimentație publică:

Dulciuri de casă,

Produse apicole

Produse tradiționale din carne și brânzeturi

Gustări calde: sandvișuri, hot-dog, gogoși, clătite, produse de panificație, floricele, porumb fiert, vată pe băț, etc.

Băuturi tradiționale ambalate: vinuri, țuică

Zona de food

 

 • Produse hand-made și manufacturiere:

Ceramică, artizanat (linguri, vase de ceramică, farfuriuțe, ulcioare, cănuțe etc.), produse hand-made și manufacturiere etc.

 • Flori
 • Altele:

Jucării

Tricotaje, marochinărie

 • Diverse activități recreative de genul: baloane, face-painting, ateliere interactive pentru copii etc.

 

MENȚIUNE: Zona de food se va face cu servire exclusiv pe mese și scaune de lemn sau tip butoi. A se prezenta fotografii de la evenimente similare.