Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Comunicate
Condiții de participare la Târgul de Crăciun organizat în perioada 25 noiembrie 2017 – 7 ianuarie 2018
Publicat: 7 noiembrie 2017, 15:12, Actualizat: 9 noiembrie 2017, 14:29

Perioada înscriere: 08 – 17 noiembrie 2017.

Adresa email înscriere: relațiicupublicul@primariacraiova.ro și imaginecv@primariacraiova.ro, cu mențiunea Solicitare înscriere la Târgul de Crăciun din Craiova 2017.

Persoană de contact: dl. George Lungu – Direcția Patrimoniu, Serviciul Urmărire Contracte Agenți Economici.

Telefon: 0251-416.235, interior 330 sau 350.

 

Acte și informații necesare înscrierii și obținerii Acordului pentru ocuparea temporară a domeniului public:

·        Cerere tip pentru acord în vederea ocupării temporare a domeniului public, care poate fi descărcată de pe linkul https://primariacraiova.ro/pozearticole/userfiles/files/Cerere%20ocupare%20temporara.pdf

·        Expozantul va menționa în Cerere ce tip de căsuță dorește să ocupe:

1. Pusă la dispoziție de Autoritate sau construcție proprie.

2. Pentru produse alimentare sau nealimentare.

3. La dimensiunea de 3 x 2 m sau 4 x 3 m.

·        Copie BI/CI administrator/ împuternicit /al titularului certificatului de producător ori membru înscris în acesta.

·        Împuternicire (după caz).

·        Fotografii relevante cu standul și produsele, de preferat fotografii de la alte evenimente. Totodată, pentru solicitanții de zonă de food, aceștia trebuie să aibă în vedere că servirea se va face exclusiv pe mese de lemn înalte sau tip butoi și scaune înalte. Se vor accepta doar produse din carne, pește, legume. A se prezenta poze cu mesele și scaunele propuse pentru servire!

·        Lista cu tipul și numărul de receptori, puterea instalată a fiecăruia, precum și numărul de ore de funcționare, în vederea calculării consumului de energie electrică.

·        Copie după certificatul de Înregistrare la Registrul Comerțului (pt. firme și PFA) sau Certificatul Fiscal (pentru asociații, fundații) sau certificat de Producător, în cazul producătorilor.

·        Enumerarea produselor pe care dorește să le comercializeze, în conformitate cu produsele enumerate de Primăria Craiova în anunțul denumit “Criterii de participare comercianți/expozanți - Târg de Crăciun Craiova 2017”.

·        FIECARE CĂSUȚĂ SOLICITATĂ TREBUIE SĂ AIBĂ UN SPECIFIC CLAR ȘI BINE DEFINIT, UN PRODUS PRINCIPAL SAU O SINGURĂ CATEGORIE CLARĂ DE PRODUSE.

·        ESTE IMPORTANT CA PRODUSELE DE CATEGORII DIFERITE SĂ NU FIE VÂNDUTE ÎN ACEEAȘI CĂSUȚĂ, DE EXEMPLU: JUCĂRII ȘI DECORAȚIUNI DE CRĂCIUN, BIJUTERII ȘI HĂINUȚE PENTRU COPII ETC.

·        PRODUSELE CARE NU SUNT SCRISE PE FORMULAR NU POT FI PUSE ÎN VÂNZARE.

·        NU ESTE POSIBILĂ SCHIMBAREA ULTERIOARĂ A PRODUSELOR, DUPĂ TRIMITEREA FORMULARULUI.

Metoda de selecție a expozanților/comercianților: primul venit, primul servit dintre cei care respectă criteriile enumerate, cu mențiunea că va fi un număr limitat de comercianți pe fiecare categorie de produs. 

 

 

“Criterii de participare comercianți/expozanți

- Târg de Crăciun Craiova 2017”

 

1.Expozantul are obligația să ia în primire spațiul alocat și să termine amenajarea/ construcția standului până la data de 24.11.2017, ora 16:00. De asemenea, standul trebuie eliberat până la ora 10:00 a zilei următoare după ultima zi de funcționare, respectiv 08.01.2018.

 

2.Standul/spațiul alocat este pus la dispoziția expozantului în baza unui Acord pentru ocuparea temporară a Domeniului Public încheiat cu persoana desemnată de autoritatea locală, cu maximum 3 zile înainte de data deschiderii târgului pentru expozanții cu construcții proprii sau executate de terți, 2 zile pentru expozanții ale căror standuri sunt montate de Primăria Craiova și maximum 1 zi de la închiderea acesteia.

 

3.Expozantul nu va pune în vânzare produse sau servicii nemenționate în Acordul pentru Domeniul Public și aprobate de Autoritatea Locală. Nerespectarea acestei obligații dă dreptul Primăriei Municipiului Craiova să rezilieze unilateral Acordul și să solicite expozantului eliberarea standului în termen de 24 de ore de când i se comunică rezilierea unilaterală a Acordului.

 

4.Este permisă vânzarea en-detail cu respectarea legislației în vigoare în România. Respectarea legislației cade în sarcina expozantului.

 

5.Standul va fi amenajat astfel încât vânzarea să se facă din stand, nu din fața acestuia. Prezentarea produselor trebuie să confere un aspect plăcut standului. Nu este permisă prinderea, fixarea, agățarea și expunerea pe exteriorul standului. Expozanții pot utiliza numai spațiile de expunere alocate. Este interzisă amenajarea de dispozitive de expunere sau alte construcții în afara standului, montarea de umbrele și alte elemente similare (ex. pavilioane). Nerespectarea acestei obligații dă dreptul Autorității Locale să rezilieze unilateral Acordul.

 

6.Standul trebuie decorat festiv, conform indicațiilor reprezentanților Autorității Locale, care va desemna persoane ce vor colabora cu expozantul pentru decorarea corectă a standului/ spațiului. Nerespectarea acestei obligații dă dreptul Autorității Locale să rezilieze unilateral Acordul.

 

7.Expozanții nu vor fixa elemente de pereții interiori ai standului folosind cuie de niciun fel. Expozanții nu pot monta geamuri sau elemente asemănătoare pe zona deschisă a căsuței. Expozanții vor înlătura în mod corespunzător toate elementele montate pe stand la părăsirea acestuia. Eventuale deteriorări vor fi constatate de către reprezentanții Autorității Locale și suportate de expozant.

 

8.Expozanții sunt obligați să păstreze curățenia în jurul propriului stand și să pună la dispoziția clienților un coș de gunoi în care aceștia să poată arunca deșeurile rezultate ca urmare a produselor cumpărate de la aceștia. Expozanții sunt obligați să arunce sacii de gunoi plini în tomberoanele special amenajate puse la dispoziție de Autoritatea Locală. Iar deșeurile rezultate în urma preparării alimentelor vor fi colectate în recipiente speciale, conform legislației de mediu în vigoare. În spațiile dintre căsuțe, în spatele sau în fața acestora nu pot fi puse/depozitate elemente, cutii, marfă, etc. de niciun fel.

Nerespectarea acestei obligații dă dreptul Autorității Locale să rezilieze unilateral Acordul.

 

9.Deszăpezirea a 1,5 m în jurul propriului stand este obligația expozanților. Expozanții nu vor împinge zăpada în locații care să deranjeze alți expozanți sau traficul pietonilor.

 

10.Expozanții fără activitate alimentară pot consuma curent electric în limita unei puteri instalate de 2 kW. Din motive de siguranță, această limită nu poate fi ridicată. Este permisă utilizarea exclusivă a aparatelor de încălzire cu cuarț sau infraroșu. Aparatele de încălzire cu rezistență (reșouri, aeroterme, calorifere cu ulei) sunt interzise! Expozanții care desfășoară activități care necesită un consum de curent ridicat trebuie să comunice echipamentele care vor fi montate și puterea de curent necesară acestora (în kW). Aparatele destinate încălzirii standului nu reprezintă un motiv pentru solicitarea suplimentării de putere de curent electric.

Utilizarea de alte aparate de încălzire față de cele permise dă dreptul Autorității Locale să rezilieze unilateral Acordul. Aparatul trebuie scos din funcțiune în momentul constatării.

 

11.Contravaloarea consumului de energie electrică se va achita la paușal. Pentru determinarea consumului de energie electrică, fiecare expozant va prezenta o listă care să cuprindă tipul și numărul de receptori, puterea instalată a fiecăruia, precum și numărul de ore de funcționare.  

 

12.Este interzisă utilizarea surselor de sunet și/sau lumină care deranjează alți expozanți sau atmosfera generală a târgului.

 

13.Programul obligatoriu de desfășurare, valabil pe toată durata târgului, este următorul:

LUNI - JOI / 10:00 - 20:00 (posibil sa stea deschis standul până la ora 22:00)

VINERI - DUMINICĂ / 10:00 - 22:00 (toate căsuțele se deschid și închid deodată)

ZILE CU PROGRAM SPECIAL:

-         25.11., 01.12., 08.12., 09.12., 15.12., 16.12., 21.12., 26.12.

-         24.12. program maxim 10:00 - 20:00 program minim obligatoriu 10:00 - 16:00,

-         31.12. program maxim 10:00 - 24:00 program minim obligatoriu 10:00 - 16:00,

-         25.12., 01.01. program minim obligatoriu 16:00 - 20:00,

-         07.01.2018 program minim obligatoriu 10.00 – 19.00.

Expozanții sunt obligați să respecte programul de desfășurare a târgului, în cadrul căruia expozantul trebuie să fie prezent și să desfășoare activitatea de vânzare în stand/spațiu, paza și securitatea bunurilor.

 

Nerespectarea acestor obligații dă dreptul Autorității Locale să rezilieze Acordul.  

 

14.În perioada de desfășurare a târgului, autovehiculele expozanților sau de aprovizionare nu au acces în perimetrul târgului. Aprovizionarea se poate face folosind cărucioare de mână, pentru a transporta obiectele de la vehicule la stand/spațiu.

Orice nerespectare a acestei obligații are ca și consecință sancționarea expozanților de către instituțiile abilitate.

 

15.Autoritatea Locală are dreptul să înlăture, fără acordul expozantului, inscripționările, reclamele și alte forme de publicitate făcute în afara propriului stand sau în cazul în care nu sunt în concordanță cu legislația română, dacă deranjează ceilalți participanți sau dacă nu au fost aprobate în scris de către Autoritatea Locală.

 

16.Expozantul este răspunzător de respectarea normelor legale de prevenire și stingere a incendiilor și prevenire a accidentelor și a normelor de protecție a muncii. Expozantul este răspunzător de respectarea regulilor de siguranță și pentru implementarea măsurilor de siguranță privind situațiile de urgență pe perioada de participare la eveniment și nu intervine asupra contorului; orice modificare a instalaţiei poate fi făcută doar de personal autorizat; instalează şi utilizează aparatura electrocasnică respectând indicaţiile producătorului din prospectul produsului; verifică periodic cordoanele de legătură ale aparatelor electrice şi le înlocuiește atunci când sunt uzate; nu utilizează receptoare electrice neomologate; amplasează şi utilizează aparatele electrice departe de apă. Este permisă folosirea instalațiilor electrice realizate exclusiv de către o firmă/persoană abilitată, care întocmește un proces verbal de verificare a instalației. Toate elementele instalației trebuie să fie în stare bună, izolate și dimensionate corespunzător.

Orice nerespectare a acestei obligații are ca și consecință sancționarea expozantului de către instituțiile abilitate.

 

17.Fumatul este interzis în standuri. Nerespectarea acestei obligații are ca și consecință sancționarea expozantului de către instituțiile abilitate.

 

18.Fiecare expozant este obligat să dețină cel puțin un stingător de mână, tip P6 cu pulbere tip ABC, în termen de valabilitate.

 

19.Supravegherea expozanților și constatarea abaterilor se face de către personalul desemnat de Autoritatea Locală.

 

20.Sunt acceptate orice fel de mărfuri și produse, inclusiv servicii și înscrisuri legate de comercializarea lor, cu condiția ca acestea să se încadreze în profilul manifestării conform tematicii evenimentului și să fie menționate în Acordul pentru Ocuparea Temporară a Domeniului Public. Nu sunt admise acele exponate care nu se încadrează în tematica evenimentului (târg de Crăciun), precum și cele care apar ca fiind dăunătoare și periculoase (produse toxice, fumigene, radioactive, explozive, arme, muniții, instalații cu foc deschis, etc.). Expozanții sunt exclusiv răspunzători de respectarea întocmai a legislației și reglementărilor în vigoare în România și în plan internațional. Obținerea autorizațiilor prevăzute de lege cade exclusiv în sarcina expozantului.

 

21.Expozantul nu poate subcontracta sau cesiona dreptul de participare nici unei alte persoane fizice sau juridice. În stand este obligatoriu să existe doar case de marcat fiscale, fiscalizate pe numele expozantului menționat în formularul de înscriere și Acord.

Nerespectarea acestei obligații are ca și consecință sancționarea expozantului de către instituțiile abilitate.

 

22.Expozantul este răspunzător pentru prejudiciile cauzate Autorității Locale, domeniului public, vizitatorilor și/ sau celorlalți expozanți prin fapta proprie ori a bunurilor pe care le are în pază juridică, conform Codului Civil. Nerespectarea acestei obligații are ca și consecință sancționarea expozantului de către instituțiile abilitate.

 

23.Autoritatea Locală nu este răspunzătoare de paza și integritatea bunurilor și materialelor participanților. Se recomandă expozanților asigurarea bunurilor. Expozantul este răspunzător de paza, securitatea și integritatea bunurilor sale.

 

Tariful de participare:

7 lei/mp/zi.

 

Tipuri de produse:

-Decorațiuni de Crăciun

-Dulciuri de casă gen cozonac, fursecuri, prăjituri, turtă dulce

-Băuturi calde gen vin fiert, țuică fiartă, ceaiuri, ciocoladă caldă, cafea

-Produse tradiționale din carne gen jumări, carne la găleată, pastramă, șorici, cârnați, șuncă, caltaboș, produse afumate

-Gustări calde: sandvișuri, gogoși, clătite, produse de panificație

-Băuturi tradiționale ambalate: vinuri, țuică

-Produse apicole

-Jucării specifice Crăciunului (exclusiv vuvuzele, jucării tip limba soacrei)

-Tricotaje de iarnă, cu motive specifice Crăciunului (mănuși, flanel, căciuli, fulare, veste etc.)

-Produse hand-made cu motive specifice Crăciunului

-Ceramică, artizanat (linguri, vase de ceramică, farfuriuțe, ulcioare, cănuțe etc.)

-Flori de sezon (crăciunițe, ornamente de Crăciun etc., flori specifice sărbătorilor de iarnă)

-Zonă de food cu servire exclusiv pe mese și scaune de lemn sau tip butoi. Se vor accepta doar produse din carne, pește, legume. A se prezenta poze cu mesele și scaunele propuse pentru servire!

Documente ataşate:
Publicat: 7 noiembrie 2017, 15:22
Publicat: 7 noiembrie 2017, 15:22