Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Comunicate
COMUNICAT privind obiecţiunile formulate la recepţia la terminarea lucrărilor pt proiectul „Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul Craiova”
Publicat: 20 mai 2016, 22:03, Actualizat: 20 mai 2016, 22:03

Ca urmare a unor sesizări formulate în mass-media locală cu privire la aspecte ce privesc elemente de proiectare privind calea de rulare şi peroanele de tramvai, facem cunoscute următoarele:

 

Ca urmare a comunicării finalizării proiectului, a fost convocată comisia de recepţie la terminarea lucrărilor, iar în data de 27.04.2016 a fost semnat procesul-verbal nr. 78026 şi admisă recepţia obiectivului, fiind făcute unele obiecţiuni ce au fost specificate în procesul-verbal.

 

Menţiunile respective se referă la aspecte ce vizează atât intervenţii de remediere:

- la partea carosabilă, prin refacerea unor suprafeţe,

- la alveolele de autobuz şi în unele spaţii de parcare

- aducerea la cotă a unor cămine carosabile prin înlocuirea unor borduri la separarea spaţiului carosabil de trotuare şi la delimitrea zonei verzi de trotuar

- reducerea la starea iniţială a unor suprafeţe de trotuar în urma pozării cablurilor subterane

-  refacerea unor marcaje rutiere şi repoziţionarea unor indicatoare rutiere care se mai află la o înălţime necorespunzătoare

 

Executantul lucrărilor a trecut la remedierea aspectelor semnalate urmând ca până la data de 20 mai să ne comunice finalizarea remedierilor

 

Biroul de presă