Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Comunicate
Comunicat de presă privind lucrările efectuate la Parcul Nicolae Romanescu
Publicat: 2 aprilie 2016, 00:14, Actualizat: 2 aprilie 2016, 00:21

O comisie constituită în baza Ordinului Ministrului Culturii nr. 19 din 9.03.016 a efectuat o vizită în data de 30 – 31 martie şi 1 aprilie 2016 pentru verificarea în teren a conformităţii lucrărilor efectuate la Parcul Nicolae Romanescu din Craiova – cod Lista Monumentelor Istorice DJ -II- a – A-07924 – cu documentaţia avizată de Ministerul Culturii şi evaluarea impactului cultural al intervenţiilor municipalităţii efectuate asupra monumentului istoric în zona sa de protecţie.

 

Au fost prezenţi reprezentanţii primăriei împreună cu cei doi viceprimari, Dan Daşoveanu şi Mihail Genoiu, Secretarul de Stat din partea Ministerului Culturii, Ghika Mihai, reprezentanţii executantului, Adrian Istrate şi Brancu Petru, manageri proiect, Cioană Ion Liviu, administratot S.C. Mitliv Exim S.R.L, Staicu Ramona, şef serviciu SC Mitliv Exim SRL, Călinoiu Gheorghe, comisar şef Comisariatul Judeţean Dolj – Garda Naţională de Mediu, Dina Viorica, comisar Comisariatul Judeţean Dolj – Garda Naţională de Mediu, Gorgoteanu Andreea, comisar Comisariatul Judeţean Dolj – Garda Naţională de Mediu, Filip Aurelia, director RAADPFL, Iordache Marinică – secţia Zone Verzi RAADPFL, Nuţă Maria , director executiv Direcţia Investiţi, Achiziţii şi Licitaţii Primăria Craiova, Rădulescu Oana – director executiv D.E.I.P, Obrocea Gheorghe – director Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Mateescu Monica, director executiv APM Dolj, Marinescu Cristina, consilier APM Dolj, Florescu Cătălin, şef serviciu CFM, Mateescu Octavian, director executiv Poliţia Locală a Municipiului Craiova, Florescu Ştefan, şef birou Disciplina Construcţiilor, Poliţia Locală a Municipiului Craiova şi Florescu Viorel, DEIP.

 

În cadrul întâlnirii s-au stabilit:

-căile de circulaţie, aprovizionare şi intervenţie vor fi stabilite clar, pe baza unui plan de către executant împreună cu beneficiarul (Primăria Municipiului Craiova);

-beneficiarul va emite comunicate de presă care să avertizeze utilizatorii parcului şi populaţia Craiovei cu privire la riscurile la care se expun în urma nerespectării indicaţiilor de utilizare a parcului în perioada de execuţie;

-executarea sistemului de irigaţii va continua conform proiectului, dar acesta va putea fi pus în funcţiune în baza unui plan de managemant al amenajării, realizat de specialişti contractaţi de beneficiar şi avizat de Direcţia Silvică a Ministerului Mediului pentru a evita afectarea ansamblului vegetal;

-executantul va dispune gestionarea tuturor deşeurilor rezultate în urma activităţilor specifice, conform legislaţiei în vigoare;

-executantul se abligă ca într-o săptămână să livreze comisiei planul cu tronsoanele de construcţii ce nu sunt accesibile pe nicio cale carosabilă pentru a fi elaborate recomandările necesare continuării intervenţiilor ulerior ridicării sistării.

 

Executantul va efectua următoarele lucrări:

-va acoperi rădăcinile descoperite cu ocazia realizării şanţurilor pentru realizarea reţelelor pe baza indicaţiilor specialiştilor din cadrul RAADPFL ( se va proceda la mocirlirea rădăcinilor, umplerea şanţurilor cu pământ, terasarea uşoară a terenului, etc);

-se va proceda la acoperirea şanţurilor în cazul locurilor unde au fost inserate echipamentele şi materialele care formează reţelele;

-va degaja pământulde pe trunchiurile arborilor, până la nivelul coletului (acolo unde pământul a fost depozitat peste colet)

-se vor trata şi badijona rănile efectuate în cazul arborilor;

-se vor proteja, prin sisteme adecvate, trunchiurile arborilor în apropierea cărora se vor realiza în continuare lucrări cu utilaje grele;

-executantul va putea continua lucrările de execuţie în cazul clădirilor, chioşcurilor, anrocamentelor, podurilor şi aleilor.

 

În urma analizei la faţa locului s-a constatat faptul că cea mai mare parte a problemelor existente sunt generate prin intermediul proiectului de amenajare, lipsa detaliilor tehnice a releveelor de vegetaţie şi mai ales a arborilor istorici  care crează probleme în modul de execuţie a anumitor lucrări, astfel încât, comisia a stabilit sistarea lucrărilor de realizare a lucrărilor de săpături şi fundare a împrejmuirii parcului şi a gardurilor din jurul insulelor şi a malurilor de lac în perioada 31.03.2016 şi 14.04.2016, respectiv până la elaborarea raportului comisiei de verificare şi evaluare şi a indicaţiilor cu privire la condiţionările continuării lucrărilor sus menţionate.

 

Reprezentanţii beneficiarului şi ai executantului au fost de acord să întreprindă demersurile necesare în acest sens. Această sistare este necesară dat fiind faptul că nu a fost rezolvată problema accesului utilajelor în zonele plantate cu protecţia vegetaţiei existente.