Acte utile
Consultare publică
Contact
Informaţii publice »
Comunicate
Comunicat de presă - Închidere proiect „Consolidarea educaţiei şi dezvoltarea competenţelor de muncă şi formare”, finanţat în cadrul Programului RO 25 – Programul de Combatere a Sărăciei
Publicat: 3 aprilie 2017, 16:38, Actualizat: 10 iulie 2017, 13:39

Craiova, România,3 aprilie 2017

Marți 28 martie 2017, a avut loc la Timișoara, Conferința de închidere a proiectului „Consolidarea educaţiei şi dezvoltarea competenţelor de muncă şi formare”, finanţat în cadrul Programului RO 25 – Programul de Combatere a Sărăciei.

Sub titlul Educatia poate rupe lanţul sărăciei!, proiectul pilot derulat de municipalitatea din Craiova, în perioada decembrie 2015 – decembrie 2016, s-a desfăşurat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Dolj.

În cadrul proiectului s-au desfășura următoarele activități:

- A fost elaborat şi dezvoltat un model intervenţie în domeniul integrării şcolare şi sociale a elevilor aflaţi în situaţie de risc social din şcolile de pe raza municipiului Craiova prin constituirea unei reţele de specialişti în medierea relaţiilor elev-familie-comunitate;

- Au fost identificate și evaluate cazurile sociale la nivelul fiecărei şcoli;

- S-a realizat harta şcolilor cu elevi aflaţi în situaţie de risc social de la nivelul comunităţii locale;

- A fost elaborat un Ghid metodologic de intervenţie în domeniul integrării şcolare şi sociale a elevilor aflaţi în situaţie de risc social prin metode de educatie non-formala si furnizarea de servicii sociale.

Obiectivul urmărit a fost îmbunătățirea competențelor sociale, civice şi profesionale ale resurselor umane de la nivelul reţelei de şcoli primare şi gimnaziale de pe raza oraşului Craiova în domeniul facilitării relaţiilor dintre elevii aflați în situație de risc social, familie şi comunitate.

Grupurile țintă ale proiectului:

Elevii înscriși în ciclurile şcolare primare şi gimnaziale cu probleme de adaptare școlară și socială determinate de existența unor situații de risc social în care aceștia se află:

-   apartenența la medii sociale dezavantajate sau cu oportunități reduse,

-   familii fără venituri, cu venituri reduse sau care beneficiază de ajutoare sociale;

-   familii monoparentale sau cu părinții plecați la muncă în afara țării;

-   familii cu mulți copii; existența unor dizabilități care generează handicap social;

-   manifestarea unor probleme de comportament;

-   existența riscului de abandon școlar sau părăsire timpurie a școlii;

-   eșec școlar și absenteism

Învăţătorii şi diriginţii din școlile cu clase I-VIII ale comunității locale;

Familiile elevilor care fac parte din grupul ţintă

Elevii și cadrele didactice din școlile în care sunt înscriși elevii asistați în cadrul proiectului

Membrii comunităţii locale din oraşul Craiova

 

Documente ataşate:
Publicat: 10 iulie 2017, 13:38