Acte utile
Consultare publică
Contact
Informaţii publice »
Comunicate
Comunicat - Amenajare de parcuri si gradini in Parcul Nicolae Romanescu-Municipiul Craiova
Publicat: 22 aprilie 2016, 09:04, Actualizat: 22 aprilie 2016, 09:07

1. Contractarea finantarii proiectului care a exclus doua obiective secundare de investitii: spatii verzi si locuri de joaca

In data de 05.03.2013, Primaria Municipiului Craiova a depus la ADR Sud-Vest Oltenia spre finantare proiectul “Amenajare de parcuri si gradini in Parcul Nicolae Romanescu-Municipiul Craiova” care prevedea executarea lucrarilor privind reabilitarea aleilor carosabile si pietonale, poduri, podete, pasarele, retea alimentare cu apa potabila, retea canalizare, inlocuire stalpi de iluminat si amplasare camere de supraveghere video, locuri de joaca si amenajarea spatii verzi.

In urma evaluarii proiectului, ADR Sud-Vest Oltenia a comunicat faptul ca cererea de finantare depusa a fost aprobata, urmand sa fie semnat contractul de finantare. Dat fiind faptul ca in cadrul Axei prioritare 1 s-a realizat o economie de 49.155.641,91 lei prin incheierea unui numar de 14 acte aditionale la contracte de finantare la proiectele aflate in implementare, iar valoarea totala a proiectului privind Parcul Romanescu era de 93.276.230,16 lei din care asistenta financiara nerambursabila 91.410.705,55 lei, s-a solicitat catre ADR Sud-Vest Oltenia  aprobarea modificarii proiectului in sensul micsorarii valorii totale a acestuia si redepunerea acestuia pentru reevaluare in procedura simplificata. Astfel prin adresa nr.80882/17.06.2014 s-a adus la cunostinta ADR Sud Vest Oltenia si Ministerului Culturii ca au fost excluse din cadrul investitiei urmatoarele obiective secundare ale proiectului: amenajare spatii verzi si amenajare locuri de joaca pentru copii. Ulterior au fost solicitate si obtinute toate avizele, inclusiv avizul Ministerului Culturii pentru faza E.T. +D.A.L.I. si faza P.T., C.U, A.C. necesare proiectului revizuit. 

Proiectul tehnic astfel rezultat a facut obiectul unei noi cereri de finantare depusa la data de 06.08.2014 prin adresa nr.111702, fiind aprobat de catre ADR Sud Vest Oltenia prin adresa nr 29115/19.02.2015. Astfel  facem precizarea ca proiectul care se implementeaza in acest moment are ca anexa la contractul de finantare P.T.-ul fara amenajarea de  spatii verzi si amenajarea de locuri de joaca pentru copii ceea ce ar trebui sa presupuna analizarea documentelor necesare in conditiile in care proiectul revizuit nu presupune amenajarea de spatii verzi si amenajarea de locuri de joaca pentru copii.

 

2. Lipsa plan trasee utilaje

In ceea ce priveste documentatia necesara pentru avizarea deschiderii de noi accese si trasee ale utilajelor, facem precizarea ca aceasta documentatie face obiectul unei D.T.O.E., D.T.O.E. care nu a fost solicitata prin Certificatul de urbanism nr. 626/06.04.2014 , fiind solicitata documentatia:

-D.T.A.C.

-AVIZ SECURITATE INCENDIU

-AVIZ SANATATEA POPULATIEI

-AVIZ DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA DOLJ

-AVIZ ISC

-STUDIU GEOTEHNIC.

Ulterior vizitei de monitorizare din partea reprezentantilor ministerului culturii care au identidficat lipsa unor trasee clare pentru deplasarea utilajelor pe timpul executiei lucrarilor, a fost intocmit de catre contructor o astfel de documentatie in baza careia sau identificat trasee pentru utilajele din teren,  documentatie care a fost transmisa de catre constructor si ministerului culturii in  data de 06.04.2016.

 

3. Stalpii de iluminat

Referitor la montarea stalpilor de iluminat si sustinerea afirmatiei privind majorarea numarului acestora fata de proiect, precizam ca amplasarea stalpilor s-a facut in baza proiectului tehnic revizuit nr.12406/25.01.2013 si a avizului nr. 194/30.09.2014 emis de Ministerul Culturii la faza P.T.+D.E. prin care s-a avizat favorabil refacerea sistemului de iluminat cu stalpi de fonta conform modelului initial existent. Mentionam ca in proiectul tehnic revizuit nr. 12406/25.01.2013 exista un memoriu tehnic explicativ pentru instalatii electrice de iluminat care contine un breviar de calcul luminotehnic prin care se stabileste distanta optima de 20 metri intre doi stalpi de iluminat care sa satisfaca necesarul de lumina pentru traseele parcului. Acolo unde interaxul masurat variaza intre  5,5 si 9 metri, precizam ca acest fapt se datoreaza inserarii intre doi stalpi de iluminat a unui stalp identic din punct de vedere arhitectural pe care va fi montata o camera de supraveghere video.

 

4. Aviz mediu si aviz Apele Romane

In ceea ce priveste necesitatea unui aviz de mediu si a unui aviz de la Apele Romane facem mentiunea ca acestea nu au fost solicitate prin Certificatul de urbanism nr. 626/06.04.2014.

 

5. Studiu dendrologic

Referitor la necesitatea solicitarii in tema de proiectare a unui studiu dendrologic facem urmatoarele precizari:

-In ceea ce priveste necesitatea realizarii unui studio dendrologic recomandat prin studiul istoric intocmit de catre proiectant, facem precizarea ca studiul istoric impunea elaborarea unui studio dendrologic numai in ipoteza in care se realiza o restaurare a vegetatiei existente. Dat fiind faptul ca  restaurarea vegetatiei nu face obiectul proiectului tehnic anexa la contractul de finantare nr. 5046/27.02.2015 nu s-a impus efectuarea unui studio dendrologic.

-In documentul Memoriu tehnic – protectia mediului, depus pentru obtinerea acordului de mediu, realizat de catre arh. Razvan Lacraru, se mentioneaza faptul ca “Astfel, se spera ca printr-un plan multianual de investitie, sustinut de catre Primaria Municipiului Craiova, in afara proiectului sustinut prin prezenta, parcul, in ceea ce priveste adevarata sa frumusete si anume fondul dendrologic, sa primeasca pe viitor atentia cuvenita. Investitia nu va genera poluanti si activitati ce pot afecta ecosistemele acvatice si terestre, nu sunt necesare lucrari, dotari si masuri pentru protectia faunei si florei terestre si acvatice, a biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate. Deoarece prin realizarea investitiei nu se produc situatii de risc potential si nu vor exista zone si factori de mediu afectati, nu sunt necesare masuri pentru prevenirea, reducerea si contracararea efectelor adverse semnificative asupra mediului. Avand in vedere scopul investitiei, acela de a amenaja si imbunatati un parc existent, nu sunt necesare masuri pentru monitorizarea mediului”

 

6. Avizarea de catre Ministerul Culturii a lucrarilor de imprejmuire insula si maluri lac

 Documentatia inaintata de Primaria Municipiului Craiova inregistrata la Ministerul Culturii cu nr. 2983/08.08.2014 cuprinde : Certificat de Urbanism 626/07.04.2014,

-piese scrise: Memoriu tehnic general, memorii de specialitate arhitectura, structura, alei carosabile si pietonale, instalatii electrice de iluminat, alimentare cu apa, canalizare, sistem irigatii, supraveghere video, caiete de sarcini;

-piese desenate: plan amplasament, plan de situatie etapizare istorica si amenajare, planse propuneri restaurare obiective etapa I- planuri, sectiuni, fatade cladiri monument istoric si constructii noi, planuri, sectiuni, detalii,profile alei carosabile si pietonale, poduri podete si pasaje, planuri amplasare irigatii si aspersoare, plan retele apa si canalizare, plan supraveghere video.

Documentatia a fost analizata in sedinta Sectiunii Tehnice de arhitectura si Inginerie a Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice din data de 23.09.2014  care a acordat aviz favorabil (Aviz nr. 194/30.09.2014) pentru refacere utilitati: refacere sistem de iluminat cu stalpi de fonta conform modelului initial existent, realizare sistem de supraveghere video, reabilitare retele apa si canalizare, montare sisteme de irigare automata, fantani apa potabila, realizare sisteme de drenuri.

In Memoriul tehnic de arhitectura din cadrul proiectului tehnic revizuit nr.12406/25.01.2013 si avizat de catre Ministerul Culturii prin avizul nr. 194/30.09.2014 emis de la faza P.T.+D.E, se prevad urmatoarele categorii de lucrari  pentru obiectivul A13 - Desfacere gard metallic existent adaposturi pasari: ”demolare adapost pasari insula intrare”, “realizare adapost lemn pasari”, “achizitionare si montare balustrada fier forjat H=120 lac adapost pasari pentru care este prevazuta o cantiatate de 8400kg fier forjat”.

Asadar, pentru proiectul tehnic revizuit nr. 12406/25.01.2013 a fost emis avizul nr. 194/30.09.2014 de catre Ministerul Culturii, astfel ca aceste lucrari de realizare imprejumire insula pasari intrare au fost avizate de Ministerul Culturii, dat fiind faptul ca acestea erau prevazute in cadrul proiectului tehnic pentru care s-a emis avizul de mai sus la faza PT.

 

7. Plan de protejare a vegetatiei

La momentul elaborarii temei de proiectare, Primaria Craiova nu a solicitat elaborarea unui plan de protejare a vegetatiei dat fiind faptul ca la acel moment nu se cunosteau traseele pe care se vor executa lucrarile de canalizare, drenuri, irigatii si traseele circuitelor de iluminat. In cazul in care proiectantul ar fi propus trasee care sa afecteze vegetatia din teren trebuia sa anexeze la PT-ul transmis Primariei si un studiu de protejare a vegetatiei afectate de aceste lucrari pe traseele propuse. La momentul executiei lucrarilor, constructorul a constatat ca traseele propuse de proiectant intersectau vegetatia existenta (in mod special arborii), ceea ce releva faptul ca proiectantul a executat proiectul tehnic fara o documentare a situatiei reale din teren. Acest fapt a impus adoptarea unor solutii tehnice de continuare a sapaturilor fara a afecta in mod direct vegetatia existenta pe teren, in conditiile respectarii contractului de finantare.

 

  8. Adaptarea sistemului de irigare la speciile de arbori din parc

In memoriul tehnic pentru lucrarile de alimentare cu apa, retele de canalizare si instalatii de irigatie, este prevazut un sistem de irigatii automatizat, ce reprezinta o instalatie complexa de tubulatura de apa, electrovane, componente electrice si aspersoare, destinat sa aduca aportul zilnic de apa necesar supravietuirii si dezvoltarii corespunzatoare a plantelor in conditiile climatice locale. 

Acest sistem cuprinde un sistem centralizat de control care va gestiona un numar aproximativ de 200 zone udare (electrovane) si va permite achizitia de date si comunicare in timp real cu celalalte elemente de baza ale sistemului de stropire (statie de pompare, statie meteo si electrovane), astfel irigarea tuturor zonelor verzi se va face in baza unui proiect de stropire ce urmeaza sa fie elaborat de catre RAADPFL Craiova in urma realizarii cartografierii parcului si a elaborarii unui studiu dendrologic pentru intreaga suprafata de zone verzi a parcului. Dat fiind faptul ca din proiectul trehnic revizuit s-a eliminat obiectivul amenajare spatii verzi, Primaria Municpiului Craiova a intocmit si transmis adresa nr.128640/11.09.2014 catre RAADPFL Craiova prin care se solicita sa se aiba in vedere necesitatea realizarii urmatoarelor tipuri de lucrari: “ cartografiere, defrisare arbori degradati si pregatire material dendrologic pentru inlocuirea arborilor si arbustilor a caror stare de sanatate ii recomanda pentru inlocuire cat si de plantarea de puieti acolo unde se impune”, ceea ce conduce la ideea ca responsabilitatea intocmirii unui proiect de stropire ii revine Regiei. De asemenea, irigarea zonelor verzi va fi monitorizata si coordonata in timp real dintr-o singura locatie si in mod centralizat. Astfel sistemul de programare va tine cont de speciile de arbori si vegetatie, de variatia zilnica a factorilor de mediu (precipitatii, vant, intensitate radiatii solare) pentru o utilizare eficienta a apei atat in perioadele ploioase cat si in timp de seceta.

Aspersoarele, componenta principala a sistemului de irigatii au raze de stropire ce variaza in functie de presiunea apei si se pot regla si manual in anumite limite in functie de o serie de parametrii: de mediu, de vegetatie si conditii meteo.

Asadar, in conformitate cu solutia propusa in memoriul tehnic pentru lucrarile de alimentare cu apa, retele de canalizare si instalatii de irigatie se poate concluziona ca sistemul de irigatii propus, va tine cont de vegetatia existenta la momentul udarii iar irigarea zonelor verzi se va face in baza unui proiect de stropire.

 

9. Lucrari de drenaje

Prin Dispozitia de Santier nr.6/08.12.2015 s-au prevazut lucrari de decolmatare si curatire a unei retele de drenuri identificate in zona Castelului Fermecat, pentru a deveni functionale. Mentionam ca lucrarile executate se incadreaza in cantitatile prevazute de proiectant in Proiectul Tehnic, ceea ce conduce la precizarea faptului ca pe teren nu au fost executate lucrari suplimentare de drenaj.

 

10. Lipsa Registrul Spatii Verzi

Precizam ca Registrul spatiilor verzi urmeaza sa fie elaborat de municipalitate dupa contractarea serviciilor de elaboare a acestui Registru.