Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Comunicate
Campanie de recrutare pentru desfăşurarea procesului de vaccinare împotriva COVID-19
Publicat: 4 mai 2021, 15:06, Actualizat: 4 mai 2021, 15:11

Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din Municipiul Craiova, cu sediul în Craiova, Calea Unirii, nr. 45, recrutează medici pentru desfăşurarea procesului de vaccinare împotriva COVID-19, în centrele de vaccinare care se vor deschide în municipiul Craiova, în conformitate cu prevederile O.A.P. 73/2021(M.O.103/01.02.2021).

Persoanele interesate vor depune la registratura instituţiei un dosar cu următoarele documente, în original şi copie, în data de 05.05.2021 între orele 8.00-16:00. 

  • BI /CI;
  • certificat căsătorie;
  • diplomă de licenţa ;
  • certificat membru CMR, aviz anual privind exercitarea profesiei de medic, vizat pentru anul 2021;
  • asigurare malpraxis;
  • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de o unitate sanitară abilitată din care sa rezulte ca este apt de muncă;
  • declaraţia pe propria răspundere că nu are antecedente penale.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0251 533063, Serviciul Contabilitate, Buget, Resurse Umane, persoana de contact – Ec. Petrache Cristiana Camelia.