Acte utile
Consultare publică
Contact
Informaţii publice »
Comunicate
Anunţ de informare privind depunere proiect „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului național și cultural – Casa Rusănescu (Casa Căsătoriilor)”
Publicat: 8 decembrie 2017, 10:13, Actualizat: 8 decembrie 2017, 10:20

Având în vedere oportunitatea oferită de Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apel de proiecte POR/2017/5/5.1/SUERD/1, Primăria Municipiului Craiova intenționează să depună o cerere de finanțare pentru implementarea proiectul cu titlul: „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului național și cultural – Casa Rusănescu (Casa Căsătoriilor)”.

 

Obiectivul general al proiectului îl constituie stimularea dezvoltării locale și creșterea competitivității municipiului Craiova prin conservarea, protejarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural local și promovarea elementelor de identitate culturala.

 

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

-conservarea și valorificarea patrimoniului cultural local și a identității culturale prin restaurarea, consolidarea și protecția Casei Rusănescu, monument istoric de importanță B și de arhitectură de început de secol XX;

-punerea în valoare a elementelor de identitate locală prin restaurarea și conservarea Casei Rusănescu și transformarea acesteia în Muzeul Craiovei - Muzeul Personalităților Craiovene.

 

Implementarea proiectului va contribui la redarea către municipiul Craiova a amplorii și grandorii unui patrimoniu veritabil și a completării ofertei de spații de cultură ale orașului.

 

Restaurarea Casei Rusănescu,  la nivel local va aduce zonei o diversitate de utilizatori (rezidenți precum și vizitatori ocazionali români și străini) și prin aceasta un ingredient pentru vitalitate urbană, coeziune socială și siguranță investițională.

 

Îmbunătățirea calității vieții și confortului comunității locale prin restaurarea obiectivului de patrimoniu reprezintă un element necesar procesului de revitalizare a municipiului Craiova.