Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Comunicate
Anunţ asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amenajare alei şi parcări - Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri"
Publicat: 11 august 2020, 15:50, Actualizat: 11 august 2020, 15:50
„Municipiul Craiova, titular al proiectului „Amenajare alei şi parcări - Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri" anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amenajare alei şi parcări - Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri" propus a fi amplasat în Municipiul Craiova, bulevardul Ilie Balaci, nr.8, judeţul Dolj. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, din Craiova, strada Petru Rareş, nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni - joi, între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmdj.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 1 O zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj."