Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Comunicate
Anunt asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Extindere Corp C4 în cadrul Spitalului Clinic cu un corp P+4E pentru secția recuperare neurologică” (PT, detalii de execuție, verificare tehnică de calitate a PT și a DE, asistență tehnică din partea proiectantului)” propus a fi amplasat în Municipiul Craiova, str. Calea București, nr. 99, județul Dolj
Publicat: 23 iunie 2020, 13:12, Actualizat: 23 iunie 2020, 13:12

Municipiul Craiova, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Extindere Corp C4 în cadrul Spitalului Clinic cu un corp P+4E pentru secția recuperare neurologică” (PT, detalii de execuție, verificare tehnică de calitate a PT și a DE,  asistență tehnică din partea proiectantului) propus a fi amplasat în Municipiul Craiova, str. Calea București, nr. 99, județul Dolj.

 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rareș, nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 și vineri între orele 8,00-14,00 precum și la următoarea adresă de internet http://apmdj.apm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Dolj.