Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Comunicate
ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI Pentru elaborarea, depunerea şi implementarea în cazul aprobării a unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, „Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate”, POCA/125/2/2 (CP1/2017)
Publicat: 18 septembrie 2017, 09:16, Actualizat: 29 septembrie 2017, 14:00

În contextul lansării cererilor de proiecte pentru accesarea fondurilor europene prin Programului Operațional Capacitate Administrativă POCA 2014-2020, Obiectivul Specific 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, cererea de proiecte POCA/125/2/2 (CP1/2017), Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltatePrimăria municipiului Craiova anunță organizarea procedurii de selecție a unui partener interesat pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente implementării proiectului.

Proiectul va fi implementat în conformitate cu prevederile următoarelor documente:

·         Ghidul solicitantului Cererea de Proiect CP1/2017;

·         Ghidul beneficiarului Programului Operațional Capacitate Administrativă – versiunea decembrie 2016.

 

Proiectul urmează a contribui, prin activitățile sale, la creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul Primăriei Municipiului Craiova, intervențiile specifice urmărind, în egală măsură: aplicarea unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate în autoritățile și instituțiile publice; implementarea măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în cadrul instituției; conștientizarea fenomenului de corupției atât în rândul cetățenilor, cât și al personalului din cadrul instituției; îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din cadrul primăriei în ceea ce privește prevenirea corupției.  

Organizațiile interesate care pot proba cu documente îndeplinirea condițiilor generale de eligibilitate prevăzute de Ghidul solicitantului Cererea de Proiect CP1/2017 și a condițiilor specifice stabilite de Primăria Municiupiului Craiova prin Procedura de selecție a partenerilor nr. 127874/2017, în calitatea sa de beneficiar, sunt invitate să-și depună dosarul cuprinzând toate documentele și informațiile solicitate, cu mențiunea: "Pentru selecția de partener POCA, O.S.2.2 /Axa prioritară 2/CP1/2017", la registratura primăriei din str. A.I. Cuza, nr. 7, până la data de 27.09.2017, ora 15.00.

Informațiile relevante în legătură cu activitățile proiectului, condițiile generale de eligibilitate și condițiile specifice, documentele necesare pentru depunerea candidaturii și modalitatea de evaluare a candidaturilor depuse se regăsesc în cadrul Procedurii de selecție a partenerilor nr. 127874/2017, anexată prezentului anunț.

Documente ataşate:
Publicat: 29 septembrie 2017, 14:00
Publicat: 18 septembrie 2017, 15:15
Publicat: 18 septembrie 2017, 15:15