Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Comunicate
ANUNȚ DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ pentru proiectul “O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ FĂRĂ VIOLENȚĂ DOMESTICĂ!”
Publicat: 5 februarie 2020, 13:56, Actualizat: 5 februarie 2020, 13:58

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA, vă invită să participați la procesul de selecție a persoanelor care vor face parte din grupul – țintă în vederea realizării activităților prevăzute în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!” - POCU: 465/4/4/128038, implementat de către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, în calitate de Beneficiar/Lider de parteneriat, în parteneriat cu DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA.

Mai multe detalii in anuntul atasat. 

Documente ataşate:
Publicat: 5 februarie 2020, 13:58