Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Comunicate
ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru finanțare nerambursabilă din fonduri publice
Publicat: 13 octombrie 2017, 10:36, Actualizat: 24 octombrie 2017, 10:21

 

În conformitate cu prevederile legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, Primăria Municipiului Craiova face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție 2017.

 

Domeniile pentru care se acordă finanțări nerambursabile si sumele aprobate pentru anul 2017, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 360/2017 sunt următoarele:

-EDUCATIE CIVICA: 100.000 LEI

-CULTURA: 100.000 LEI

-ASISTENTA SOCIALA: 100.000 LEI

 

Aplicanții vor depune cererile de solicitare a finanțării, împreună cu documentele aferente, la Centrul de Informare pentru Cetățeni din str. A. I. CUZA, NR. 7,  în conformitate cu prevederile ”Regulamentului pentru elaborarea si prezentarea propunerilor de proiecte privind aprobarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului Municipiului Craiova”  

 

Selectarea și evaluarea proiectelor depuse în vederea finanțării nerambursabile se face de către comisia de evaluare numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Craiova.

 

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 26.10.2017,ora 16:00

Deschiderea proiectelor depuse va avea loc în data de 27.10.2017 la sediul Primăriei Municipiului Craiova, ora 12:00.

Durata maximă de implementare a proiectului va fi până la data de 31 decembrie 2017.

Documente ataşate:
Publicat: 24 octombrie 2017, 10:15
Publicat: 13 octombrie 2017, 10:37
Publicat: 13 octombrie 2017, 10:37
Publicat: 13 octombrie 2017, 10:37
Publicat: 13 octombrie 2017, 10:37
Publicat: 13 octombrie 2017, 10:37
Publicat: 13 octombrie 2017, 10:37
Publicat: 13 octombrie 2017, 10:37
Publicat: 13 octombrie 2017, 10:37
Publicat: 13 octombrie 2017, 10:37