Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Comunicate
ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎN BAZA LEGII 350/2005
Publicat: 22 noiembrie 2018, 15:26, Actualizat: 22 noiembrie 2018, 15:26

ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎN BAZA LEGII 350/2005

 

  1. Informații generale privind Autoritatea Contractantă: Municipiul Craiova, cod fiscal 4417214, cu sediul în Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 7, județul Dolj, telefon: 0251/416.235, fax: 0251/411.561, e-mail: consiliulocal@primariacraiova.ro, imaginecv@primariacraiova.ro
  2. Procedura aplicată pentru atribuire contractului: selecție de proiecte
  3. Forma contractului: contract de finanțare nerambursabilă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, în baza Hotărârii Consiliului Local Craiova nr. 32/2018 privind aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova pe anul 2018, inclusiv Programul anual de finanțare nerambursabilă aferent anului 2018,  și a Hotărârii Consiliului Local Craiova nr. 347/2018 „privind aprobarea Regulamentului pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului municipiului Craiova, alocate pentru activități nonprofit de interes general local, pentru anul 2018, conform Legii nr. 350/2005”.
  4. Contractele de finanțare

Nr. crt.

Domeniul

Denumire Beneficiar

Titlul Proiectului

Suma acordată prin contract

Număr și dată contract

1

Asistență socială

Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România – filiala Craiova  

Împreună dăm culoare viitorului

25.000 lei

170672/22.10.2018

 

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial, partea a VI-a, nr. 199 din data 20.11.2018.