Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Comunicate
Amenajare canal Cornitoiu
Publicat: 16 martie 2015, 10:48

      Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova  nr. 437/28.08.2014 a fost declarată de utilitate publică lucrarea “AMENAJARE CANAL CORNITOIU, TRONSOANELE CUPRINSE INTRE: 1) STR. GEORGE ENESCU SI STR. DACIA, SI 2) STR. DECENEU SI STR. BARIERA VALCII, SI PRELUAREA IZVOARELOR COSTIERE STR. PARAULUI - Tronsonul II zona Cimitirul Sineasca -str. G. EnescuDeasemenea, prin hotărârea mai sus menţionată, s-au aprobat indicatorii tehnico – economici, amplasamentul lucrării , sursa de finanţare , suma globală a despăgubirilor şi termenul în care aceasta se vireaza intr-un cont deschis pe numele expropriatorului.

 Având în vedere prevederile art. 5 din H.G. nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local , conform adresei nr.165633/13.11.2014,Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 437/28.08.2014.