Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Comunicate
Acordarea de finanțări nerambursabile conform Legii nr. 350/2005
Publicat: 5 septembrie 2018, 16:14, Actualizat: 17 octombrie 2018, 14:59

ANUNȚ DE PARTICIPARE

pentru acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului Municipiului Craiova, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general

 

 

Autoritatea contractantă, Municipiul Craiova, strada A.I.Cuza nr. 7, telefon: 0251/416.235, 0251/419.152, fax: 0251/411.561, e-mail: consiliulocal@primariacraiova.ro, imaginecv@primariacraiova.ro, primariamunicipiuluicraiova@gmail.com; în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție 2018.

Domeniile pentru care se acordă finanțări nerambursabile și sumele aprobate pentru anul 2018, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 347/2018 sunt: 

EDUCAȚIE CIVICĂ: 30.000 LEI

CULTURĂ+TINERET: 100.000 LEI

ASISTENȚĂ SOCIALĂ: 30.000 LEI

Documentația  de solicitare a finanțării nerambursabile este disponibilă pe site-ul autorității contractante www.primariacraiova.ro/homepage . Documentația în format editabil va fi pusă la dispoziția celor interesați în urma unei solicitări transmise la adresa de mail: primariamunicipiuluicraiova@gmail.com

Aplicanții vor depune cererile de solicitare a finanțării la Registratura Primăriei Municipiului Craiova, strada A. I. CUZA, NR. 7,  în conformitate cu prevederile ”Regulamentului pentru elaborarea si prezentarea propunerilor de proiecte privind aprobarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului Municipiului Craiova”  - https://primariacraiova.ro/pozearticole/userfiles/files/01/19456.pdf

Având în vedere termenul scurt până la finalul anului rămas pentru perioada de implementare, perioada de depunere a proiectelor este de 15 zile, respectiv 06.09.2018 - 21.09.2018,ora 16:00.

Deschiderea proiectelor depuse va avea loc în data de 24.09.2018 la sediul Primăriei Municipiului Craiova, ora 12:00.

Selectarea și evaluarea proiectelor depuse în vederea finanțării nerambursabile se face de către comisia de evaluare numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Craiova. Perioada de evaluare a proiectelor este 25.09.2018 – 05.10.2018.

 

Documente ataşate:
Publicat: 17 octombrie 2018, 14:05