Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Calendar Evenimente
Informaţii publice »
Comunicate
A fost lansat portalul de e-servicii, eportal.primariacraiova.ro
Publicat: 1 septembrie 2021, 14:54, Actualizat: 7 septembrie 2021, 14:53

Portalul de servicii electronice este unul din rezultatele proiectului A.R.C.A. – Accesibilitatea procedurilor administrative prin Reducerea birocratiei si digitizare pentru Cetatenii BANIEI, implementat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, finanţat din Fondul Social European (FSE).

Beneficiar:  Municipiul Craiova

Autoritate de Management pentru Programul Operational Capacitate Administrativa:  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Valoarea totală a proiectului este de 2.744.381 lei, din care:

FSE: 2.333.106 lei,

Bugetul de  stat: 356.828,04 lei,

Bugetul local: 54.896,62 lei.

Durata de implementare: 05.12.2018 – 05.10.2021

 

Ce este portalul de sevicii electronice?

Un instrument electronic, pus la dispoziția cetățenilor pentru a facilita depunerea de petiții și solicitări pentru emiterea actelor administrative. Portalul funcționează ca un ghișeu virtual, în cadrul căruia întreaga procedură se realizează online, de la depunerea solicitării până la eliberarea documentului, electronic, validat prin semnătură electronică.  

Ce solicitări pot fi depuse?

Pot fi depuse solicitări pentru cel puțin următoarele categorii de documente: certificat de urbanism, certificat de nomenclatură stradală, PUZ/PUD, certificat recenzat, autorizații de liber acces în centrul istoric, Parcul N. Romanescu, zona A-B, autorizații de branșamente la utilități, autorizații de spargere stradă, acorduri și autorizații pentru agenți economici: acord de funcționare, acord de ocupare temporară a domeniului public, autorizație de alimentație publică, documente privind registrul agricol, documente specifice activității de taximetrie: cazier conduită profesională, înscriere pe lista de așteptare, documente din arhiva instituției, petiții, ș.a.

 

Documentele se eliberează electronic?

Da. Documentele vor fi comunicate tot în cadrul ghișeului virtual din cadrul portalului. Documentele vor fi validate prin semnătură electronică calificată.

 

Cum se efectuează plata serviciilor?

Pentru efectuarea plăților aferente serviciilor soluția este integrată cu Ghiseul.ro.

 

Ce este nou față de serviciul de depunere online?

  • Formularele sunt predefinite în portal iar datele personale se autocompletează;
  • Portalul permite atat depunerea de solicitări cât și primirea documentelor, exclusiv electronic;
  • În procesul de validare al solicitării se poate interacționa cu funcționarii printr-un serviciu de chat;
  • Se păstrează istoricul solicitărilor;
  • Utilizatorii sunt notificați prin sms și email la fiecare schimbare a status-ului solicitării;
  • În cazul autorizațiilor/acordurilor emise prin portal documentele documentele sunt validate și printr-un cod QR pentru verificarea veridicității acestora;
  • Utilizatorii beneficiază de un spațiu virtual privat în cadrul portalului.