Alegeri europarlamentare 2019
Acte utile
Consultare publică
Contact
Informaţii publice »
Informaţii publice / Date deschise »
Categorii de documente produse / gestionate conform legii
Lista cuprinzând informaţiile publice care se comunică din oficiu
Publicat: 2 martie 2016, 16:09, Actualizat: 2 martie 2016, 16:20

1.     Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Primăriei Municipiului Craiova şi Consiliului Local al Municipiului Craiova.

2.     Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe ale autorităţii publice locale.

3.     Numele şi prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor publice

4.     Coordonatele de contact ale primăriei, respectiv: denumirea, sediul, numere de telefon, fax, adresă de e-mail şi adresa paginii de Internet.

5.     Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil.

6.     Programele şi strategiile proprii.

7.     Lista cuprinzând documentele de interes public.

8.     Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii.

9.     Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

10.  Declaraţiile de avere ale funcţionarilor publici din cadrul primăriei

11.  Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Craiova, componenţa nominală şi apartenenţa politică şi componenţa comisiilor de specialitate

12.  Dispoziţiile primarului cu privire la stabilirea ordinii de zi a şedinţelor Consiliului Local

13.  Proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi, însoţite de rapoartele de specialitate şi întreaga documentaţie aferentă

14.  Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului Local al municipiului

15.  Rapoartele anuale de activitate ale primarului, viceprimarilor şi consilierilor locali, precum şi ale comisiilor de specialitate

16.  Raportul anual al primarului privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Craiova

17.  Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova

18.  Procesele verbale ale şedinţelor consiliului local

19.  Programul/planul anual al achiziţiilor şi investiţiilor publice

20.  Lista certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise

21.  Liste de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor

22.  Lista de achiziţii publice servicii şi lucrări