Evenimente
Acte utile
Consultare publică
Contact
Informaţii publice »
Asociaţii de proprietari
Asociaţii de proprietari
• Rezultat final la examenul pentru atestarea persoanelor fizice în vederea îndeplinirii funcţiei de administrator de imobil
• Lista candidaţilor admiși la proba de interviu a examenului organizat pentru atestarea persoanelor fizice în vederea îndeplinirii funcţiei de administrator de imobil
• Rezultat selectie dosare pentru examenul de atestare a persoanelor fizice pentru a îndeplini funcţia de administrator
• Anunt - atestare persoane fizice pentru a îndeplini funcţia de administrator de imobil
• Rezultatele examenului de evaluare pentru administratorii de imobile 25.04.2017
• Lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii în Municipiul Craiova, în anul 2017
• Anunt - etapă de evaluare atât pentru administratorii care nu au promovat testul-grilă cât şi pentru administratorii în funcţie care nu s-au prezentat la evaluarea organizată în data de 11.03.2017
• Rezultatele examenului de evaluare pentru administratorii de imobile 11.03.2017
• Examen de evaluare a administratorilor de imobile
• Situaţia cu asociaţiile de proprietari din Craiova 2016
• Situaţie cu persoanele fizice cărora le-au fost retrase certificatele de atestare în funcţia administrator de imobile
• Regulament de infiintare organizare si functionare a asociatiilor de proprietari/locatari
• Tipizate
• Legislaţie