Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Primăria »
Viceprimari »
Adrian Cosman
Viceprimar Adrian Cosman

Atribuții delegate:

Coordonarea, îndrumarea, verificarea, propunerea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii personalului din cadrul urmatoarelor compartimente functionale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova:

-  Direcția Impozite și Taxe;

-  Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari;

-  Direcţia Baze Sportive şi Agrement Craiova;

-  Serviciul Administrare si Exploatare Stadion

 

 

Coordonarea şi urmărirea punerii în aplicare a prevederilor legale, a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului în activitatea serviciilor publice de interes local:

-  S.C. Salubritate Craiova S.R.L.;

 

Coordonarea şi urmărirea punerii în aplicare a prevederilor legale, a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului în activitatea instituţiilor publice de interes local:

   -  Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova;

   -  Opera Română Craiova;

   - Teatrul de Copii și Tineret „Colibri”;

   - Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova;

   - Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova;

   - Spitalul Clinic de Boli Infectioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova.